Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 29/09/2021-16:14:00 PM
Các kết quả nổi bật về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
(MPI) – Sáng ngày 29/9/2021 đã diễn ra phiên họp thẩm tra báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương tham dự phiên họp.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương trình bày Báo cáo

Trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã nêu rõ các kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết số 124/2020/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Mặc dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức hết sức lớn, trong năm 2021, với sự kế thừa, phát huy các kinh nhiệm, kết quả đạt được của năm 2020, cả hệ thống chính trị đã tiếp tục vào cuộc, huy động, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta chung sức, đồng lòng cùng tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép" linh hoạt trong bối cảnh mới với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực, cố gắng, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trung ương và địa phương, nhất là các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được thực hiện quyết liệt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Chủ động điều hành linh hoạt, phối hợp đồng bộ chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, nhờ đó, đã giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát dưới 4%, cơ bản bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Trong bối cảnh hết sức khó khăn, cơ cấu lại 3 lĩnh vực trọng tâm đạt được một số kết quả, các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng hoa học công nghệ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ.

Cải cách thể chế về đầu tư công tiếp tục được quan tâm. Năm 2021, Chính phủ đã ban hành một số văn bản, chính sách với các quy định rõ ràng, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tạo hành lang pháp lý thống nhất trong thực hiện đầu tư, như Nghị định quản lý chi phí đầu tư xây dựng; các Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Nghị định quy định về trình tự thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ …

Các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ được thúc đẩy mạnh mẽ. Đẩy mạnh triển khai Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2025 với hơn 6.000 doanh nghiệp tiếp cận. Xây dựng công cụ đánh giá chuyển đổi số để doanh nghiệp tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số với gần 300 doanh nghiệp đã đánh giá, sử dụng…

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã nêu cao tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, nỗ lực thích ứng với tình hình mới để duy trì sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động.

Chính phủ, các cơ quan trung ương, địa phương đã chỉ đạo sát sao triển khai nhiều biện pháp tăng cường bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, nông sản vùng đang có dịch Covid-19, giúp bình ổn thị trường. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm ước đạt 5.266 nghìn tỷ đồng, vẫn tăng 4,1% so với năm 2020…

Đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu có chuyển biến tích cực, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt khoảng 87,5%, tỷ lệ KCN, KCX đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt khoảng 91%, tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 42%, đạt mục tiêu đề ra.

Bên cạnh kết quả đạt được, phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 còn có những tồn tại, hạn chế. Có 04 chỉ tiêu chủ yếu không đạt mục tiêu đề ra, trong đó có 03 chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế đạt mức khá thấp, gồm: tốc độ tăng GDP, tốc độ tăng năng suất lao động và đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Vê dự dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, báo cáo nêu rõ, bám sát quan điểm phát triển theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, coi nội lực là yếu tố cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định; ngoại lực là quan trọng, cần thiết, đột phá. Quyết tâm hành động, nỗ lực cao nhất khắc phục những khó khăn, hạn chế, tận dụng những thời cơ, thuận lợi trong nước và quốc tếBảo đảm trật tự an toàn xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu là tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, bảo đảm nguồn vắc-xin, thuốc điều trị và nâng cao năng lực hệ thống y tế. Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng, lao động… để phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án quan trọng quốc gia.

Bên cạnh đó, chú trọng đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nhân lực gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát triển nhanh kinh tế số, xã hội số. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để khơi thông các nguồn lực cho phát triển; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí….

Báo cáo cũng đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp như tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sức khỏe, tính mạng của nhân dân và an sinh xã hội; Thực hiện tốt công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật, tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; Thực hiện thực chất hơn, hiệu quả hơn các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế số, xã hội số; Đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại về giao thông, năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu, hạ tầng thương mại và hạ tầng văn hóa, xã hội; Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Thúc đẩy phát triển liên kết vùng, khu kinh tế và phát triển đô thị, đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch; Gắn kết hài hoà giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam; nâng cao năng lực hệ thống y tế; chú trọng chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo…

Tại Phiên họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo của Chính phủ, nhất là các kết quả nổi bật đạt được là nhờ các chính sách điều hành hợp lý, linh hoạt với nỗ lực, đồng lòng của cả hệ thống chính trị trong bối cảnh dịch bệnh đầy khó khăn, thách thức. Các đại biểu cũng đánh giá về các chính sách hỗ trợ kinh tế, an sinh xã hội; kết quả, tỷ lệ giải ngân các gói hỗ trợ, công tác điều hành, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của các địa phương.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Ủy ban Kinh tế sẽ xây dựng hoàn thiện báo cáo thẩm tra, gửi xin ý kiến các đại biểu và các cơ quan của Quốc hội để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 4 và trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 tới./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1291
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.