Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 30/09/2021-15:48:00 PM
Hội nghị trực tuyến về công tác quy hoạch giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các địa phương khu vực Đông Bắc thuộc vùng Trung du miền núi Phía Bắc (Xem tin ảnh)
(MPI) - Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến công tác lập quy hoạch và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, ngày 30/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác quy hoạch với các địa phương khu vực Đông Bắc thuộc vùng Trung du miền núi Phía Bắc. Thứ trưởng Trần Quốc Phương chủ trì Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu địa phương có đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh các sở, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo các huyện, xã trực thuộc các tỉnh.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, tiểu vùng Đông Bắc giữ vị trí quan trọng đặc biệt với vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, vùng Đồng bằng sông Hồng và của cả nước về nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, quốc phòng và an ninh. Tuy có nhiều lợi thế nhưng 7 tỉnh khu vực Đông Bắc vẫn chưa thể cân đối được ngân sách mà chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách của Trung ương. Đặc biệt còn những tỉnh có khoảng cách khá xa về mức sống và thu nhập của người dân trong khu vực với những vùng, miền trong cả nước.

Bên cạnh những thành tích đạt được trong thời gian qua, thực trạng phát triển cho thấy các địa phương trong Tiểu vùng phát triển vẫn còn có những hạn chế và bất cập; những khó khăn, trở ngại vẫn chưa có giải pháp thỏa đáng; phát triển chưa có bước đột phá để khẳng định thực sự ngành nào là ngành kinh tế mũi nhọn kéo đoàn tầu phát triển kinh tế của từng địa phương và Tiểu vùng. Thiếu các doanh nhân giỏi và đội ngũ lao động có tay nghề, tính chuyên nghiệp.

Trước những thực trạng và yêu cầu phát triển mới, những vấn đề đặt ra đối với Tiểu vùng Đông Bắc là phải làm thế nào để phát triển tương xứng với tiềm năng, đuổi kịp và hòa nhập với sự phát chung của cả nước. Những vấn đề đặt ra phải được nhìn nhận một cách toàn diện từ quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển để xây dựng được bản quy hoạch của từng địa phương bảo đảm phát triển Tiểu vùng và từng địa phương một cách nhanh chóng, hài hòa, bền vững và có tính liên kết.

Trình bày khái quát tình hình triển khai Luật quy hoạch tại các tỉnh vùng Đông Bắc, các khó khăn, vướng mắc, định hướng, giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đinh Trọng Thắng cho biết, đến nay, tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành thẩm định và đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch. Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang đã lấy xong ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương lân cận trong vùng; đang tiếp thu, hoàn thiện quy hoạch để trình thẩm định. 5 tỉnh còn lại đã lập được khoảng từ 60% - 80% nội dung của quy hoạch.

Bên cạnh công tác lập hoạch tỉnh, các địa phương đang rà soát, bãi bỏ các quy hoạch không còn phù hợp. 05 tỉnh đã thực hiện bãi bỏ 43 quy hoạch, còn 02 tỉnh (Tuyên Quang và Hà Giang) chưa thực hiện bãi bỏ các quy hoạch thuộc thẩm quyền liên quan đến đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

Khó khăn, vướng mắc chính trong quá trình triển khai là do cách hiểu khác nhau và khó khăn trong triển khai phương pháp tích hợp quy hoạch; xử lý các vấn đề chồng chéo liên ngành, liên huyện; Lập đồng thời quy hoạch các cấp; quy hoạch tỉnh được lập và phê duyệt trước khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng được lập và phê duyệt; Xây dựng và sử dụng cơ sở dữ liệu quy hoạch áp dụng công nghệ GIS trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch; Năng lực của các bên liên quan, bao gồm đơn vị tư vấn.

Về các định hướng, giải pháp, Vụ trưởng Đinh Trọng Thắng nhấn mạnh, các địa phương bám sát các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng; tuân thủ quy trình tích hợp quy hoạch: Điều 16 Luật Quy hoạch. Tích hợp quy hoạch phải xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của quy hoạch. Tầm nhìn quy hoạch rõ ràng, tạo cảm hứng, phân bổ không gian phù hợp, xác định được các dự án ưu tiên, trọng điểm và có chương trình hành động cụ thể. Nâng cao năng lực của các bên liên quan…

Tại Hội nghị, Phó Viện trưởng, Viện Quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Đức Anh trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo quan điểm, mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự thảo đề xuất quan điểm, mục tiêu và khung định hướng cho các tỉnh trong vùng trong việc xây dựng quy hoạch cấp địa phương nhằm đảm bảo tính đồng bộ và hệ thống giữa quy hoạch cấp tỉnh với quy hoạch cấp vùng, với Quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia có liên quan đến địa bàn vùng Trung du vàmiền núi phía Bắc.

Theo Dự thảo, mục tiêu tổng quát là phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để đưa vùng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Nâng cao đời sống của người dân, thu hẹp khoảng cách với mức trung bình cả nước. Công nghiệp - dịch vụ là động lực chủ yếu cho tăng trưởng gắn với phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng an toàn, chất lượng và hiệu quả. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đô thị đầu tư đồng bộ, hiện đại. Khoa học, công nghệ, kinh tế tri thức được phát huy, trở thành nhân tố chủ yếu đóng góp cho nâng cao chất lượng tăng trưởng; phát triển mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của nhân dân được nâng lên. Phát triển xã hội hài hòa, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ vững chủ quyền quốc gia. Tạo lập không gian phát triển vùng hiệu quả, bền vững, hình thành được hệ thống các trung tâm đô thị động lực, khu vực bảo tồn và hạn chế phát triển, mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết nối giữa các địa phương trong vùng và liên vùng, giữa thành thị và nông thôn, giữa các địa phương trong vùng với các hành lang kinh tế, khai thác hiệu quả lợi thế văn hóa và điều kiện tự nhiên…

Tại Hội nghị, Đại diện Bộ Giao thông vận tải; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày các tham luận về định hướng phát triển hạ tầng giao thông; Định hướng phát triển, quản lý và khai thác rừng; Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh và áp dụng GIS trong lập quy hoạch tỉnh tích hợp.

Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch Nguyễn Mạnh Lam cho biết, hiện công tác lập và quản lý quy hoạch được quản lý theo cách thức thủ công; Dữ liệu quy hoạch được lưu trữ rời rạc, phân mảnh ở các định dạng khác nhau dẫn đến khó khăn khi tra cứu và không phát huy được hết giá trị của dữ liệu; Dữ liệu thiếu đồng bộ dẫn đến mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình thu thập, sử dụng và khai thác giữa các Bộ ngành hoặc cùng đơn vị. Do vậy, việc xây dựng hoàn thiện Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về quy hoạch và xây dựng Thông tư về xây dựng, Quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin và CSDL quốc gia về quy hoạch là yêu cầu quan trọng và cấp thiết, đáp ứng các yêu cầu đổi mới trong công tác lập và quản lý quy hoạch.

Các đại biểu tập trung báo cáo và thảo luận về nội dung, tiến độ lập, trình thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức lập quy hoạch. Trao đổi và chia sẻ thông tin trong quá trình triển khai lập đồng thời quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các định hướng lớn, ưu tiên về hạ tầng giao thông đường bộ, quản lý, khai thác rừng, … trong Quy hoạch vùng Trung du và Miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030. Trao đổi, hướng dẫn việc xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh và các vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch. Trao đổi, tham gia ý kiến với dự thảo Báo cáo quan điểm, mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển vùng Trung du và Miền núi phía Bắc để Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn chỉnh Khung định hướng của quy hoạch vùng báo cáo Hội đồng quy hoạch quốc gia để gửi các địa phương làm cơ sở lập quy hoạch tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu thảo luận, các địa phương bày tỏ thống nhất cao với các nội dung tham luận và dự thảo được trình bày tại Hội nghị và thông tin về tiến độ, những thuận lợi, vướng mắc trong công tác xây dựng quy hoạch tỉnh. Là địa phương đi đầu trong cả nước về xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho biết, Tỉnh xác định việc lập quy hoạch đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới, Tỉnh đã xây dựng lộ trình và giao nhiệm vụ cụ thể trong việc xây dựng quy hoạch.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong công tác lập quy hoạch như xác định quan điểm lập quy hoạch từ trên xuống và tổ chúc thực hiện từ dưới lên; phải có sự vào cuộc cả hệ thống chính trị và sự tham gia, vai trò của địa phương rất quan trọng; giữa các cấp, các ngành cần chủ động cung cấp thông tin. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, Tỉnh đã triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với các sở, ngành trong việc lập quy hoạch tỉnh và không phó mặc việc xây dựng quy hoạch cho đơn vị tư vấn; thành lập bộ phận chuyên trách thực hiện công tác triển khai lập quy hoạch tỉnh với sự tham gia của các cán bộ có năng lực, kinh nghiệm của các sở, ngành; mọi phương án quy hoạch gắn với quy hoạch sử dụng đất, triển khai khoanh vùng đất đai đảm bảo thống nhất, đồng bộ…

Đại diện tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngay sau khi được duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh và xác định xây dựng quy hoạch tỉnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; xây dựng các bước cụ thể, đưa ra các nội dung phải phù hợp, đồng bộ với Kế hoạch, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội của tỉnh; đảm bảo tính liên tục, kế thừa, đánh giá đúng thực trạng và trên cơ sở tiềm năng thế mạnh để xây dựng đảm bảo đúng tính phù hợp, khả thi; công khai công tác lập quy hoạch,…

Đại diện tỉnh Lạng Sơn cho rằng, dự thảo định hướng ưu tiên phát triển vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần quan tâm hơn vào lợi thế của các địa phương. Đối với tỉnh Lạng Sơn, ưu tiên phát triển kinh tế cửa khẩu, tạo động lực cho phát triển các ngành khác; phát triển du lịch, xác định đây là động lực để phát triển; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, khu công nghiệp; tái cơ cấu ngành nông nghiệp, lâm nghiệp.

Nguyên thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh phát biểu. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội nghị, chuyên gia cao cấp, Nguyên thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh đánh giá cao ý kiến của các địa phương, đặc biệt là các ý kiến cho rằng, trong công tác xây dựng quy hoạch tỉnh không được phó mặc cho đơn vị tư vấn. Đồng thời nhấn mạnh, làm sao để công tác quy hoạch lần này trở thành khát vọng phát triển; mục tiêu của các địa phương phải gắn với mục tiêu chung của cả nước là đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, trở thành nước phát triển và có thu nhập cao; phải xác định được mục tiêu, mốc thời gian để bắt kịp; công tác quy hoạch gắn với chuyển đổi số, trọng tâm là xây dựng hạ tầng số; các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng đều có cán bộ đầu mối ở các bộ, ngành, do vậy các địa phương cần tăng cường, chủ động phối hợp để xây dựng quy hoạch đồng thời tỉnh và tránh sai sót, phải điều chỉnh sau khi các quy hoạch cao hơn được ban hành.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, việc xây dựng quy hoạch tỉnh của các địa phương đã đạt được những kết quả bước đầu, có 2/7 tỉnh đã lập xong quy hoạch, theo đánh giá của Vụ Quản lý quy hoạch khu vực Đông Bắc hiện nay là Tiểu vùng đang triển khai với kết quả đạt được tốt nhất về công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. Tuy nhiên, nhìn chung công tác triển khai thực hiện Luật Quy hoạch còn chậm, chưa đáp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được đề ra tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ.

Để đảm bảo xây dựng được bản quy hoạch có chất lượng, đẩy nhanh được tiến độ xây dựng quy hoạch tỉnh, Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo ở địa phương tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác lập quy hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng, vừa phải đảm bảo kết nối, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các Bộ và với địa phương khác trong vùng để đảm bảo quy hoạch tỉnh đồng bộ với quy hoạch vùng, quy hoạch cấp quốc gia và mang lại hiệu quả cao nhất.

Trong quá trình lập quy hoạch tỉnh, các đồng chí trong các tỉnh đang lập quy hoạch có thể tham khảo thêm kinh nghiệm lập quy hoạch của tỉnh Bắc Giang trong chỉ đạo phối kết hợp giữa các Sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong công tác lập quy hoạch để đảm bảo được bản quy hoạch đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý nhà nước đối với tất cả các Sở, ngành và địa phương của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch.

Tỉnh Hà Giang khẩn trương rà soát, bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch. Tỉnh Bắc Giang cung cấp đầy đủ Hồ sơ phục vụ công tác rà soát quy hoạch, khẩn trương phối hợp hoàn thiện quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tỉnh Tuyên Quang khẩn trương tiếp thu ý kiến tham gia, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh trình Hội đồng thẩm định; 5 tỉnh còn lại đề nghị đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh, sớm hoàn thành quy hoạch tỉnh nhằm đáp ứng công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thời kỳ 2021-2030.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương giao Vụ Quản lý quy hoạch tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan lập quy hoạch tỉnh; Thường xuyên trao đổi, phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh trong công tác lập quy hoạch tỉnh nhằm sớm hoàn thành việc lập quy hoạch tỉnh của các địa phương./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1629
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.