Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 5 tháng 2 năm 2023
English
a A
Ngày 29/11/2021-14:55:00 PM
Hội nghị triển khai công tác quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 với các tỉnh, thành phố thuộc vùng Đồng bằng Sông Hồng (Xem tin ảnh)
(MPI) – Ngày 29/11/2021 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 các tỉnh, thành phố thuộc vùng Đồng bằng Sông Hồng dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống.

Tham dự tại điểm cầu 11 tỉnh thành, phố thuộc vùng Đồng bằng Sông Hồng (ĐBSH) có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Tham dự tại điểm cầu Trung tâm Điều hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đại diện các bộ, ngành và lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

Hình ảnh tại điểm cầuTrung tâm Điều hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: MPI

Phát biểu khai mạc Hội nghi, Thứ trưởng Võ Thành Thống cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị nhằm tăng cường sự phối hợp, chia sẻ thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng các tỉnh trong Vùng để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch.

Thứ trưởng Võ Thành Thống đề nghị các đại biểu tập trung báo cáo và thảo luận những nội dung về tiến độ, kế hoạch chi tiết lập, trình thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức lập quy hoạch; trao đổi và chia sẻ thông tin về mục tiêu, định hướng ưu tiên phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng an ninh của quốc gia, vùng ĐBSH; trao đổi, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong việc lập quy hoạch; sự phối hợp của các bộ, ngành địa phương để bảo đảm công tác lập quy hoạch đúng tiến độ.

Trình bày báo cáo các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và định hướng ưu tiên phát triển làm cơ sở lập quy hoạch vùng ĐBSH thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Vịnh cho biết, quan điểm phát triển cho giai đoạn tới năm 2030 là phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSH phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cả nước, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và các quy hoạch ngành quốc gia theo hướng mở; đẩy mạnh liên kết phát triển giữa Vùng ĐBSH với các vùng khác trong trong cả nước. Phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với quá trình hội nhập quốc tế để cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế số, xã hội số, coi đây là nhân tố quyết định để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát huy tối đa lợi thế của các vùng, ưu tiên phát triển có trọng tâm đối với một số ngành mũi nhọn có khả năng tạo động lực và dẫn dắt các ngành khác phát triển.

Tổ chức phát triển Vùng ĐBSH đảm bảo hợp lý về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, xây dựng vùng liên tỉnh, kết cấu hạ tầng, nguồn nước lưu vực sông, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở tăng cường tính liên kết giữa các tỉnh trong vùng và với các vùng khác trong cả nước…

Tầm nhìn đến năm 2050, phát triển vùng ĐBSH tiếp tục đi đầu trong cả nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hình thành kinh tế số, xã hội số. Công nghiệp phát triển với công nghệ tiên tiến, sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển các sản phẩm công nghiệp mới, công nghệ cao và chủ động trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo. Hình thành các Trung tâm dịch vụ lớn mang tầm khu vực và thế giới về thương mại, du lịch, tài chính, logistics ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Có nền nông nghiệp hiện đại, người dân nông thôn có mức sống cao, có điều kiện sống ngang với các đô thị văn minh. Phát triển hệ thống đô thị theo mô hình mạng lưới, xanh, thông minh và bền vững, có hạ tầng phù hợp, đồng bộ, hiện đại, chất lượng sống đô thị tốt… có vị thế xứng đáng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hình ảnh tại các điểm cầu địa phương. Ảnh: MPI

Tại điểm cầu UBND tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 389/QĐ-TTg và tỉnh đang tiến hành lập quy hoạch Tỉnh, dự kiến sẽ gửi xin ý kiến các bộ, ngành vào quý II/2022. Trong quá trình lập quy hoạch, Tỉnh đã nhận được sự phối hợp của các bộ, ngành và tập trung triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Tỉnh Hà Nam xác định mục tiêu phát triển kinh tế là lấy công nghiệp làm nền tảng, mũi nhọn để thúc đẩy phát triển đô thị và phát triển dịch vụ, du lịch.

Về quan điểm chỉ đạo đối với quy hoạch vùng ĐBSH, ông cho rằng, định hướng quy hoạch Vùng cần nêu những giải pháp khắc phục ô nhiễm nguồn nước; bổ sung mục tiêu phát triển công nghệ cao và tích hợp vào quy hoạch tỉnh và quy hoạch quốc gia. Theo lộ trình, năm 2024, Tỉnh sẽ triển khai đầu tư hạ tầng công nghệ cao; chương trình xúc tiến thu hút lao động; phát triển dịch vụ thân thiện với môi trường, bảo tồn thiên nhiên để phát triển bền vững; phát huy lợi thế đường thủy, logistics để phát triển;…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn bày tỏ nhất trí với báo cáo các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và định hướng ưu tiên phát triển làm cơ sở lập quy hoạch vùng ĐBSH thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050. Về tình hình triển khai công tác lập quy hoạch của tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện và đến nay đã cơ bản hoàn thành việc lập báo cáo hiện trạng; xây dựng ý tưởng quy hoạch tỉnh đảm bảo đúng tiến độ đề ra; xây dựng các nội dung đề xuất và hoàn thiện báo cáo tổng hợp. Trong quá trình xây dựng lập quy hoạch, Tỉnh gặp một số khó khăn, vướng mắc do đây là nhiệm vụ mới, phức tạp, lần đầu tiên xây dựng theo phương pháp tích hợp; Bộ, ngành chậm xây dựng và ban hành các văn bản về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển và sắp xếp, phân bổ không gian theo nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong khi các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng chưa được lập và phê duyệt, vì vậy gây khó khăn và ảnh hưởng đến tiến độ lập quy hoạch tỉnh; cần nhiều thời gian, kỹ thuật để khớp nối các số liệu; chưa có sự thống nhất về thời kỳ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;…

Phó Chủ tịch Nguyễn Cao Sơn kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành rà soát, bổ sung các văn bản hướng dẫn để đồng bộ; sớm ban hành quy hoạch sử dụng đất để làm cơ sở phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các tỉnh; ban hành các văn bản hướng dẫn mức chi phí về lập, phê duyệt, quản lý một số quy hoạch mang tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để làm cơ sở cho địa phương triển khai lập quy hoạch ngành; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch ngành quốc gia để làm cơ sở cho các địa phương lập quy hoạch tỉnh, đảm bảo thống nhất quy hoạch tỉnh với quy hoạch quốc gia.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh kiến nghị đẩy nhanh các quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch vùng ĐBSH, quy hoạch quốc gia, không gian biển, quy hoạch sử dụng đất. Tỉnh Quảng Ninh có không gian biển lớn và cần được cập nhật, đánh giá để đẩy nhanh tiến độ; cần tập trung xây dựng hệ thống thông tin về quy hoạch để đảm bảo các tỉnh, thành khi lập quy hoạch dễ truy cập, sử dụng, trong đó các tài liệu hướng dẫn về triển khai quy hoạch; hệ thống dữ liệu thông tin về chuyên gia, tư vấn, phân tích số liệu;…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân bày tỏ đồng tình với các quan điểm mục tiêu của báo cáo các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và định hướng ưu tiên phát triển làm cơ sở lập quy hoạch vùng ĐBSH thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050, đặc biệt là tập trung khắc phục điểm yếu về tính liên kết giữa các địa phương trong Vùng, thể hiện được vai trò và thế mạnh của từng địa phương để đóng góp vào sự phát triển chung của cả Vùng. Đồng thời cho rằng, Báo cáo mới đang thể hiện mang tính chất phát triển từng ngành, lĩnh vực và từng địa phương, vai trò của Vùng chưa được thể hiện rõ nét; một số hệ thống chỉ tiêu của Vùng chưa được đề cập, các chỉ tiêu của Vùng cần bám sát vào chỉ tiêu chung của cả nước, ví dụ như chỉ tiêu về khoa học công nghệ, chuyển đổi số; cần tổ chức định hướng không gian để phát huy vai trò liên kết của Vùng để khai thác được tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển, trong đó có đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hình thành quỹ phát triển Vùng để tạo động lực phát triển; có cơ chế chính sách để phát triển các dự án liên Vùng;…

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, chuyên gia có kinh nghiệm về quy hoạch ngành, lĩnh vực trên địa bàn vùng Đồng bằng sông Hồng đã có những thông tin chia sẻ đối với các vấn đề liên quan đến quy hoạch đô thị; khu công nghiệp; phát triển bền vững; quản lý đất đai; văn hóa gắn với bảo tồn di sản và xây dựng cơ sở dữ liệu;…

Vụ trưởng Đinh Trọng Thắng phát biểu. Ảnh: MPI

Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đinh Trọng Thắng đã trình bày về phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 các tỉnh vùng ĐBSH. Về tổng thể công tác triển khai tổ chức lập quy hoạch của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong Vùng đã được các kết quả bước đầu nhưng cần được đẩy nhanh trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu của Chính phủ và thực tiễn, đảm bảo phù hợp với Nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt.

Về phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh, các địa phương, Vụ trưởng Định Trọng Thắng cho rằng, cần nâng cao nhận thức chung của các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương trong quá trình phối hợp tổ chức lập quy hoạch; Ban hành, trình cấp có thẩm quyền kịp thời các văn bản tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hướng dẫn địa phương tổ chức lập quy hoạch; Bảo đảm việc tổ chức lập quy hoạch theo cách thức tiếp cận thích hợp; bảo đảm nội dung xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh kết nối đồng bộ với hệ thống quy hoạch quốc gia(https://quyhoachquocgia.mpi.gov.vn); Quá trình lập quy hoạch tỉnh bảo đảm phù hợp với “quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng ưu tiên phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng an ninh của quốc gia, ngành, lĩnh vực và vùng” trên cơ sở tiếp nhận, đối chiếu cập nhật từ trang Cổng thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư được phân công xây dựng;…

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Võ Thành Thống đánh giá cao ý kiến của các đại biểu và cho biết, đến thời điểm hiện nay, có 02/11 địa phương (Hà Nam, Quảng Ninh) đang sơ bộ hoàn thành dự thảo quy hoạch và đã gửi xin ý kiến; 03/11 địa phương (Bắc Ninh, Ninh Bình, Hải Dương) đang sơ bộ hoàn thành dự thảo quy hoạch; 05/11 địa phương (thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc) đang xây dựng kịch bản và phương án phát triển các ngành, lĩnh vực và 01/11 địa phương (thành phố Hà Nội) đang hoàn thiện Hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thứ trưởng Võ Thành Thống phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: MPI

Chia sẻ về khó khăn, vướng mắc đối với các địa phương trong công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thứ trưởng Võ Thành Thống cho rằng, công tác lập quy hoạch được thực hiện theo phương pháp tích hợp, đây là phương pháp mới; khi tích hợp sẽ có những chồng chéo, mâu thuẫn đòi hỏi phải có lựa chọn, ưu tiên phù hợp; việc lập quy hoạch lần này tiến hành đồng thời giữa quy hoạch quốc gia, vùng, tỉnh sau khi hoàn thành sẽ có rà soát, điều chỉnh tránh trùng lặp, chồng chéo và được thực hiện theo phương pháp đúng dần. Tuy nhiên, không vì những khó khăn trên mà dẫn đến chậm trễ, ảnh hưởng đến chất lượng quy hoạch.

Thứ trưởng Võ Thành Thống đề nghị các địa phương trong Vùng cũng như các bộ, ngành liên quan quan tâm, đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo, nâng cao chất lượng các quy hoạch theo tinh thần Nghị quyết số 119/NQ-CP. Chính phủ đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo khẩn trương phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo nhiệm vụ được giao; Các Bộ, ngành đang tập trung hoàn thành văn bản về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian trên địa bàn quốc gia, vùng, tỉnh các hoạt động của ngành theo quy định của Luật Quy hoạch và Chỉ thị số 30/CT-TTg để các địa phương triển khai lập quy hoạch tỉnh, khai thác tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh, đồng thời đảm bảo tính thống nhất với quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng; đồng thời, đang hoàn thiện dự thảo Báo cáo các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian trong Vùng để lấy ý kiến các bộ, ngành và các địa phương trong vùng và sớm ban hành trong tháng 12/2021.

Các địa phương trong Vùng quyết liệt đôn đốc chỉ đạo, đẩy nhanh hơn nữa việc lập quy hoạch trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; Phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan trong quá trình lập quy hoạch, tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin để đảm bảo kết nối đồng bộ giữa quy hoạch tỉnh với quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng; đẩy nhanh tiến độ lấy ý kiến của các bộ, ngành đối với các nội dung liên quan trong dự thảo lập quy hoạch; chủ động xây dựng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đồng thời với lập quy hoạch tỉnh; chỉ đạo cơ quan tư vấn khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 2105
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.