Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 02/12/2021-09:51:00 AM
Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm
(MPI) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Báo cáo số 8347/BC-BKHĐT gửi Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng năm 2021 và các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.