Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 03/12/2021-14:02:00 PM
Họp Ban soạn thảo xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (Xem tin ảnh)
(MPI) - Ngày 03/12/2021, Ban Soạn thảo xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia họp dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Trưởng ban Soạn thảo.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương chủ trì cuộc họp. Ảnh: MPI

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1385/VPCP-QHĐP ngày 04/3/2021 của Văn phòng Chính phủ về đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), trong đó Thủ tướng Chính phủ “Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo, xây dựng Nghị định nêu trên theo trình tự, thủ tục rút gọn, lấy ý kiến đầy đủ các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị định, hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG.

Báo cáo tóm tắt dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính, tiền tệ Vũ Ngọc Hưng cho biết, trên cơ sở cuộc họp Ban soạn thảo lần 1 (tháng 5/2021), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện dự thảo Nghị định để tổ chức lấy ý kiến các bộ ngành và địa phương và các đối tượng chịu tác động theo quy định. Bên cạnh đó, Bộ đã tổ chức xin ý kiến các cơ quan tại các cấp tỉnh, huyện, xã của 63 tỉnh bằng phiếu khảo sát đối với các nội dung quy định cụ thể tại dự thảo Nghị định.

Đến thời điểm hiện tại, đã có ý kiến tham gia của của 27 cơ quan trung ương và 61 địa phương; các ý kiến đều thống nhất với sự cần thiết ban hành Nghị định, đồng thời, có nhiều ý kiến tham gia góp ý cụ thể vào từng nội dung dự thảo Nghị định.

Dự thảo Nghị định có tên gọi là “Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia” được bố cục thành 8 Chương, 45 Điều, phạm vi điều chỉnh gồm: Lập và giao kế hoạch thực hiện CTMTQG giai đoạn 5 năm và hằng năm; Huy động và sử dụng nguồn vốn thực hiện CTMTQG; Cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp; Cơ chế tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc CTMTQG; Tổ chức quản lý các CTMTQG; Giám sát, đánh giá CTMTQG.

Về nội dung chính của dự thảo Nghị định, ngoài các quy định tại chương I về phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, nguyên tắc quản lý và tại chương VIII về trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, các nội dung còn lại của Nghị định gồm: Lập và giao kế hoạch thực hiện CTMTQG giai đoạn 5 năm và hằng năm, gồm 04 điều. Huy động và sử dụng nguồn vốn thực hiện các CTMTQG, gồm 04 điều quy định tại Chương này có sự kế thừa một phần nội dung quy định tại Chương III Quy chế 41. Đồng thời, cụ thể hóa các quy định của Quốc hội tại các Nghị quyết số: 120/2020/QH14; 24/2021/QH15; 25/2021/QH15 về chủ trương đầu tư từng CTMTQG giai đoạn 2021-2025 đã bổ sung quy định chi tiết hơn về: Lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện CTMTQG. Đảm bảo huy động tối đa nguồn vốn tín dụng thực hiện CTMTQG thông qua các chính sách tín dụng cho từng đối tượng, nội dung thuộc phạm vi đầu tư từng CTMTQG.

Cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, gồm 07 điều, có kế thừa các nội dung quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP. Đồng thời, bổ sung các quy định mới tháo gỡ vướng mắc, khó khăn phát sinh trong thực hiện Nghị định 161/2016/NĐ-CP ở giai đoạn 2016-2020; cụ thể hóa quy định của Quốc hội tại các Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư các CTMTQG.

Cơ chế thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, gồm 06 điều là những nội dung đề xuất nhằm cụ thể hóa yêu cầu xây dựng “cơ chế đặc thù trong tổ chức quản lý, thực hiện” của Quốc hội tại các Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư từng CTMTQG.

Tổ chức quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia, gồm 05 điều quy định cụ thể về công tác tổ chức quản lý đối với các CTMTQG theo quy định Luật Đầu tư công và kế thừa quy định tại Điều 13, Điều 15 Quy chế 41. Đồng thời, bổ sung làm rõ giải pháp nâng cao năng lực quản lý, thực hiện và truyền thông về chương trình mục tiêu quốc gia cấp cơ sở, tại cộng đồng để cụ thể hóa nguyên tắc về “phân cấp, trao quyền”, “lồng ghép” tại các nghị quyết của Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư CTMTQG và theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Giám sát, đánh giá CTMTQG, gồm 05 điều, kế thừa quy định Chương V Quy chế 41, đồng thời bổ sung, cụ thể hóa quy định tại Luật Đầu tư công về giám sát, đánh giá CTMTQG.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: MPI

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, các thành viên Ban soạn thảo đến từ Ủy ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành Nghị định nhằm hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước đối với chương trình mục tiêu quốc gia theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ. Đồng thời thảo luận về các nội dung còn ý kiến khác nhau về lập kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm; tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; cơ chế tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; thành lập Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia các cấp; Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp; phân cấp thẩm quyền ban hành một số quy định trong tổ chức triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương…

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị các thành viên Ban soạn thảo góp ý xây dựng dự thảo bám sát trên quan điểm không được làm khó hơn quy định đã có, không quy định thêm những gì pháp luật đã có, xây dựng nghị định để tạo thuận lợi hơn cho việc triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, báo sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là phân cấp mạnh, không quy định quá chi tiết… Về các nội dung còn ý kiến khác nhau về Tờ trình, kết cấu, nội dung dự thảo Nghị định, Thứ trưởng đề nghị các thành viên Ban soạn thảo có ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo dự kiến, dự thảo Nghị định sẽ được trình Chính phủ cho ý kiến vào quý IV/2021./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1550
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.