Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 11/02/2022-11:33:00 AM
Thứ trưởng Trần Duy Đông chủ trì họp về dự thảo Nghị định quy định tổ chức hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh (Xem tin ảnh)
(MPI) – Để trực tiếp lắng nghe ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh (QPAN) và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với QPAN, ngày 11/02/2022, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đã chủ trì cuộc họp với các bộ, các đơn vị liên quan thuộc Bộ về Dự thảo này.
Thứ trưởng Trần Duy Đông chủ trì cuộc họp. Ảnh: MPI

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, tại Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao xây dựng Nghị định quy định chi tiết việc tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ QPAN hoặc kết hợp kinh tế với QPAN là doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn do doanh nghiệp nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 88 Luật Doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định và để hoàn thiện Dự thảo để trình cấp có thẩm quyền ban hành, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu dự họp tham gia ý kiến trách nhiệm, khách quan, tâm huyết về các nội dung theo dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi xin ý kiến. Dự thảo cũng đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (https://www.mpi.gov.vn) để lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trình bày dự thảo Tờ trình, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung cho biết, Khoản 7 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (có hiệu lực từ ngày 01/3/2022) quy định: “Căn cứ vào quy định của Luật này, Chính phủ quy định chi tiết việc tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh là doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn do doanh nghiệp nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 88 Luật này nắm giữ 100% vốn điều lệ”.

Tổng hợp tình hình thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp cho thấy, việc thực hiện các quy định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp QPAN vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc trên thực tiễn về đối tượng được xác định là doanh nghiệp QPAN; đối tượng và chính sách đối với doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh.

Từ những vướng mắc trên thực tiễn và các yêu cầu được đưa ra, việc rà soát, xây dựng Nghị định thay thế các nội dung liên quan đến tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp QPAN quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP là cần thiết nhằm khắc phục những vướng mắc, hạn chế trong thực tiễn triển khai. Ngoài ra, việc ban hành Nghị định giúp tạo khung pháp lý nâng cao tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của nhà nước đối với các doanh nghiệp trực tiếp phục vụ QPAN và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với QPAN.

Dự thảo Nghị định có bố cục gồm 04 chương, 16 Điều và 01 Phụ lục. So với nội dung Nghị định số 47/2021/NĐ-CP, dự thảo Nghị định có một số nội dung mới về đối tượng được xác định là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ QPAN và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với QPAN; chính sách đối với doanh kết hợp kinh tế với QPAN; công nhận, công nhận lại doanh nghiệp kết hợp kinh tế với QPAN; công bố thông tin đối với DNNN và doanh nghiệp trực tiếp phục vụ QPAN và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với QPAN là doanh nghiệp nhà nước.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: MPI

Tham gia góp ý kiến tại cuộc họp, đại diện các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ cùng đại diện một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cơ bản đồng ý với các nội dung của dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định. Đồng thời tập trung ý kiến vào một số nội dung liên quan đến kỹ thuật của các điều, khoản; tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định bao gồm việc tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ QPAN và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với QPAN và công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước; đối tượng áp dụng, điều kiện xác định hai loại doanh nghiệp; cơ chế chính sách áp dụng cho loại hình doanh nghiệp trên; lĩnh vực ngành nghề, địa bàn; trình tự thủ tục công nhận, công nhận lại; điều khoản thi hành;…

Đại diện đơn vị được giao chủ trì soạn thảo, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Mạnh Hùng đã giải trình, làm rõ một số vấn đề được các đại biểu quan tâm.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Trần Duy Đông đánh giá cao ý kiến trách nhiệm, sâu sắc của các đại biểu. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1176
  •  
Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.