Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 14/02/2022-13:26:00 PM
Chủ động đổi mới và thích ứng, tạo động lực đột phá cho hoạt động thống kê
(MPI) – Ngày 14/02/2022, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, người lao động cơ quan Tổng cục Thống kê năm 2022. Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội nghị. Thứ trưởng Trần Duy Đông tham dự Hội nghị.
Thứ trưởng Trần Duy Đông phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Duy Đông ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Tổng cục Thống kê trên các mặt công tác trong năm qua. Các kết quả này đã đóng góp quan trọng vào thành công chung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2021.

Năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, có nội dung thực hiện công tác thống kê kịp thời, chính xác. Vì vậy, Thứ Trưởng Trần Duy Đông đề nghị ngành Thống kê tiếp tục thảo luận, đưa ra các giải pháp cụ thể, có tính đột phá để thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị được giao, cũng như các nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2022 theo đúng chủ đề mà ngành Thống kê đã chọn “Chủ động đổi mới và thích ứng, tạo động lực đột phá cho hoạt động thống kê”. Cần tập trung vào 05 nhiệm vụ trọng tâm. Một là, triển khai xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hai là, đổi mới công tác phương pháp chế độ thống kê, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê, kết nối các Bộ, ban, ngành và địa phương trong việc cung cấp và sử dụng thông tin biên soạn báo cáo tình hình kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, quản lý điều hành các cấp, các ngành và địa phương. Ba là, kiện toàn bộ cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường đào tạo, đào tạo lại nhằm trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức toàn Ngành. Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm cung cấp thông tin thống kê, cập nhật kịp thời các biến động của nền kinh tế thế giới, từ đó đưa ra các kịch bản và dự báo giúp Bộ trưởng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô. Năm là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê.

Thứ trưởng tin tưởng trong năm 2022, ngành Thống kê sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nhạy bén, thực hiện thành công các đột phá chiến lược để triển khai thành công kế hoạch công tác năm 2022. Đồng thời đề nghị Tổng cục Thống kê đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho công chức và người lao động và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, Tổng Cục trưởng Nguyễn Thị Hương tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Duy Đông và hứa trong năm 2022, công chức và người lao động ngành Thống kê sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thống kê, tiếp tục củng cố nâng cao vị thế của ngành Kế hoạch Đầu tư và Thống kê.

Ảnh: MPI

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được xem phóng sự về những kết quả nổi bật năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và nghe các báo cáo về thực hiện chi NSNN năm 2021 và dự toán NSNN năm 2022 của cơ quan Tổng cục Thống kê; Tổng kết hoạt động năm 2021 và nội dung hoạt động chủ yếu năm 2022 của Ban Thanh tra nhân dân; Tổng kết phong trào thi đua năm 2021. Hội nghị đã công bố các Quyết định và tiến hành trao tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2020 và 2021 cho các tập thể, cá nhân.

Kết thúc Hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị đại biểu công chức, người lao động cơ quan Tổng cục Thống kê năm 2022 với sự thống nhất 100% của các đại biểu tham dự./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 567
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.