Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 5 tháng 2 năm 2023
English
a A
Ngày 02/03/2022-09:12:00 AM
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch
(MPI) – Ngày 02/3/2022 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và xin tham vấn về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Hội nghị nhằm tập trung đánh giá về tình hình và kết quả tổ chức lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch; những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch trong thời gian tới; để công tác quy hoạch phát huy được hết tiềm năng, lợi thế của các khu vực, lĩnh vực quy hoạch; có giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội dựa vào quy hoạch.

Bên cạnh đó, tập trung cho ý kiến về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đề ra các giải pháp sát với thực tế, khả thi theo tinh thần của Luật Quy hoạch đã quy định.

Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia trong thời gian tới

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo kết quả lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia trong thời gian tới.

Về kết quả triển khai tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, Bộ trưởng cho biết, ngay sau khi Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 được ban hành, các Bộ, ngành, địa phương đã rà soát, xây dựng lộ trình, tiến độ và kế hoạch cụ thể theo tháng đối với từng giai đoạn của quá trình lập quy hoạch.

Để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 119/NQ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các Bộ tổ chức 03 cuộc Hội nghị trực tuyến về công tác quy hoạch với các địa phương thuộc 5 vùng (Trung du miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ) và tổ chức làm việc với nhiều địa phương về công tác quy hoạch.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp và giải đáp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tổ chức lập quy hoạch; cung cấp các thông tin về định hướng phát triển của quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng làm cơ sở cho các địa phương tổ chức lập quy hoạch tỉnh trong bối cảnh các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia đang được lập đồng thời theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14. Qua đó, tiến độ lập các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia đã được đẩy nhanh hơn, tích cực hơn và bước đầu đã có những kết quả.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Một số khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch

Về một số khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, Bộ trưởng cho biết, các giải pháp tại Nghị quyết số 119/NQ-CP đã cơ bản tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc, từ đó đã tạo ra kết quả bước đầu. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tổ chức lập quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nhận được một số khó khăn, vướng mắc của Bộ, ngành, địa phương. Những khó khăn, vướng mắc này xuất phát từ trước kia chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa hiệu quả và một số phát sinh thêm trong quá trình triển khai thực hiện.

Cụ thể, tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia tuy đã được cải thiện trong thời gian gần đây, nhất là sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP nhưng vẫn còn chậm. Các Bộ, ngành vẫn chậm trễ trong việc xây dựng Báo cáo về định hướng quy hoạch ngành quốc gia nên ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng lập các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

Việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản hướng dẫn chi tiết các luật, pháp lệnh sửa đổi một số điều có liên quan đến quy hoạch chưa được thực hiện hoặc thực hiện chậm làm khó khăn cho các Bộ, ngành, địa phương khi áp dụng trong quá trình lập quy hoạch.

Đến nay, vẫn còn nhiều địa phương tiếp tục báo cáo về khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập quy hoạch tỉnh do các quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai có nhiều điểm chưa thống nhất với quy định của Luật Quy hoạch.

Tại Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất quốc gia; theo đó, Quốc hội đã giao cho Thủ tướng Chính phủ quyết định, phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nhưng đến nay chưa có, gây khó khăn có các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai tổ chức lập quy hoạch.

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022) có một số quy định mới liên quan đến bảo vệ môi trường như: Đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch tỉnh; nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh; trách nhiệm xin ý kiến về đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch tỉnh; và trách nhiệm tổ chức thẩm định kết quả đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch tỉnh. Do đó, các địa phương phải mất thời gian để rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh và nội dung đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch tỉnh, ảnh hướng đến tiến độ lập quy hoạch.

Ảnh chụp từ điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: MPI

Nhiệm vụ mới, phức tạp và lần đầu tiên được triển khai đồng thời ở tất cả các cấp, các ngành

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh đến nguyên nhân của những khó khăn, trong đó có nguyên nhân khách quan như việc tổ chức lập các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia là nhiệm vụ mới, phức tạp và lần đầu tiên được triển khai đồng thời ở tất cả các cấp, các ngành, đặc biệt là quy hoạch cấp dưới được lập khi quy hoạch cấp trên chưa được ban hành, dẫn đến nội dung quy hoạch cấp dưới khó cụ thể hóa đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, định hướng, phương án phát triển và giải pháp của quy hoạch cấp trên.

Việc triển khai lập đồng thời các quy hoạch với khối lượng rất lớn trong khi lực lượng tư vấn lập quy hoạch vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về năng lực, chuyên môn cũng như chưa đáp ứng được yêu cầu để thực hiện theo phương pháp và cách làm mới, gây khó khăn cho các Bộ, ngành, địa phương khi triển khai tổ chức lập các quy hoạch theo quy định.

Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp kéo dài (từ cuối năm 2019 đến nay) đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, nhất là việc các đơn vị tư vấn lập quy hoạch (một số quy hoạch có thành phần Tư vấn nước ngoài là đơn vị tham gia Liên danh) không thể triển khai tiếp cận để khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác nghiên cứu lập quy hoạch.

Nguyên nhân chủ quan là do các Bộ, ngành, địa phương chưa tập trung nguồn lực để triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030; một số Bộ, ngành, địa phương vẫn chưa thật sự quan tâm đúng mức, thiếu sát sao và quyết liệt trong việc chỉ đạo, điều hành, đôn đốc việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch do mình được giao.

Các Bộ, ngành, địa phương tuy đã xây dựng lộ trình, tiến độ và kế hoạch cụ thể theo tháng đối với từng giai đoạn của quá trình lập quy hoạch (lập, lấy ý kiến, thẩm định, phê duyệt) theo nhiệm vụ được phân công trong điều kiện tiến độ chung bị chậm nên phần lớn tiến độ, lộ trình đề ra là mang tính chủ quan, thường xuyên bị điều chỉnh, thay đổi.

Các Bộ chưa tập trung sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch, các luật, pháp lệnh liên quan đến quy hoạch để tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong quá trình lập quy hoạch; chưa có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các Bộ để tạo sự thống nhất trong việc nghiên cứu, soạn thảo văn bản hướng dẫn.

Toàn cảnh Hội nghị ảnh chụp từ điểm cầu Chính phủ. Ảnh: TTXVN

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng nhấn mạnh, để đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo thực hiện một số giải pháp cụ thể như giải pháp về tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch: Đối với quy hoạch cấp quốc gia: Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện, sớm trình Chính phủ Báo cáo định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia trước ngày 15/3/2022; tổ chức lập quy hoạch, phấn đấu báo cáo Chính phủ trong tháng 6/2022, trình Quốc hội khóa XV xem xét, phê duyệt tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện Báo cáo định hướng Quy hoạch không gian biển quốc gia trong tháng 3/2022; khẩn trương tổ chức lập quy hoạch, phấn đấu báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét thông qua trong năm 2022.

Các Bộ khẩn trương ban hành Báo cáo định hướng Quy hoạch ngành quốc gia hoặc cung cấp Hồ sơ dự thảo Quy hoạch ngành quốc gia thuộc thẩm quyền được phân công, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải trên Cổng thông tin quy hoạch trong tháng 3/2022 để các địa phương nghiên cứu, tham khảo trong quá trình lập quy hoạch tỉnh.

Tập trung, khẩn trương tổ chức lập các quy hoạch ngành quốc gia thuộc thẩm quyền được phân công trên cơ sở bám sát lộ trình, tiến độ và kế hoạch đã đề xuất; đồng thời cam kết thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng quy hoạch theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 119/NQ-CP.

Đối với quy hoạch vùng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện, trình ban hành Báo cáo định hướng Quy hoạch của 05 vùng trong đầu tháng 3/2022; tổ chức lập quy hoạch 05 vùng, phấn đấu trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2022.

Đối với Quy hoạch tỉnh: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tập trung sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch trong đầu tháng 3/2022.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung, khẩn trương tổ chức lập quy hoạch tỉnh theo phân công trên cơ sở bám sát lộ trình, tiến độ, kế hoạch đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 119/NQ-CP; đồng thời cam kết thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng quy hoạch tỉnh.

Giải pháp về hoàn thiện văn bản hướng dẫn pháp luật về quy hoạch: Các Bộ, ngành tiếp tục rà soát, tổng hợp những nội dung quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch còn chồng chéo, chưa thống nhất để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh.

Bộ Tư pháp khẩn trương đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý đối với các quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP chưa thống nhất với quy định của Luật Quy hoạch, đảm bảo hoàn thành trong quý I/2022.

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn lấy ý kiến, thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch tỉnh theo quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trong tháng 3/2022.

Giải pháp về cam kết, thúc đẩy công tác quy hoạch: Các Bộ, ngành, địa phương chủ động, tập trung, ưu tiên nguồn lực và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan liên quan để sớm hoàn thiện quy hoạch, trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch, đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình; khẩn trương cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu về hồ sơ quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyêt hoặc quyết định thuộc phạm vi quản lý, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đưa vào Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Các Bộ là thành viên Hội đồng thẩm định cần quan tâm hơn đến công tác thẩm định, cho ý kiến thẩm định đối với quy hoạch theo lĩnh vực phụ trách, đảm bảo chất lượng và đáp ứng thời gian theo yêu cầu./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 2411
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.