Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 5 tháng 2 năm 2023
English
a A
Ngày 04/03/2022-18:23:00 PM
Đoàn Giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(MPI) - Tham gia ý kiến tại buổi làm việc của Đoàn Giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” với Bộ Kế hoạch và Đầu tư diễn ra ngày 04/3/2022, thành viên Đoàn Giám sát và các đại biểu chia sẻ những khó khăn, thách thức cũng như đánh giá cao nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý nhà nước về quy hoạch.
Bộtrưởng Nguyễn Chí Dũng giải trình làm rõ một số nội dung được các đại biểu nêu. Ảnh: quochoi.vn

Các ý kiến tập trung vào các nội dung liên quan đến tiến độ lập quy hoạch, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch của các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia; phương pháp lập quy hoạch; kinh nghiệm quốc tế đối với việc lập quy hoạch; Giải pháp để khắc phục, sớm hoàn thành các quy hoạch;…

Phát biểu giải trình làm rõ một số nội dung được các đại biểu nêu, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cảm ơn sự quan tâm chia sẻ, đánh giá về những công việc, nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác quản lý và thực hiện Luật Quy hoạch. Luật Quy hoạch lần đầu tiên được thực hiện nên rất khó và rất phức tạp, phạm vi rất rộng, liên quan đến tất cả các ngành, lĩnh vực và được thực hiện theo phương pháp mới là tích hợp vào một bản quy hoạch; thực thiện đồng thời cùng một lúc; vị trí, vai trò của quy hoạch là rất quan trọng.

Quy hoạch là để kiến tạo cho phát triển, phát huy được hết các tiềm năng, lợi thế của các vùng, các ngành, địa phương; giải quyết được các điểm nghẽn, tạo được động lực để đột phá phát triển theo hướng nhanh, bền vững và phù hợp với các cam kết từ xu thế mới của quốc tế, tạo ra những giá trị, động lực mới. Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP quy định rõ khái niệm về quy hoạch tích hợp quy hoạch, trình tự, thủ tục.

Khái quát về kết quả thực hiện Luật Quy hoạch, Bộ trưởng cho biết, hệ thống quy phạm pháp luật liên quan đến triển khai Luật đến nay đã được ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ, các bộ, ngành đã bắt đầu triển khai; nội dung về chất lượng của quy hoạch đã được cải thiện, thay đổi tư duy, phương pháp tiếp cận tầm nhìn trong việc lập và xây dựng các quy hoạch, từ đó chuyển đổi trong quản lý nhà nước của các bộ, ngành và của cả nền kinh tế.

Những vướng mắc khó khăn như cách hiểu về phương pháp tích hợp đang còn khác nhau, dẫn đến lúng túng; việc phối hợp, chia sẻ thông tin sử dụng các cơ sở dữ liệu đang còn cục bộ; việc lập các quy hoạch và hệ thống quy hoạch quốc gia là một nhiệm vụ mới và lần đầu tiên triển khai với một khối lượng rất lớn; nhận thức, sự quan tâm của các cấp, các bộ, ngành, địa phương chưa cao;...

Về giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, với vai trò là cơ quan đầu mối, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tập hợp, rà soát để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn. Chính phủ đã tổ chức 2 hội nghị toàn quốc về công tác quy hoạch (hội nghị diễn ra vào tháng 8/2021 và 02/3/2022). Tại các hội nghị cơ bản đã giải quyết được các khó khăn, vướng mắc và đến nay các bộ, ngành và địa phương đã hiểu và đang đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Bộ trưởng tin tưởng, trên cơ sở các nghiên cứu trước đây và sự nỗ lực, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như các bộ, ngành, tiến độ các quy hoạch có thể đáp ứng được. Đồng thời mong muốn, sau đợt giám sát của Quốc hội sẽ có được những chỉ đạo mạnh mẽ để giám sát với các bộ, ngành, địa phương; Phải coi đây là nhiệm vụ chính trị của tất cả các cấp, đặc biệt là người đứng đầu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý nhà nước về quy hoạch.

Sau khi Luật Quy hoạch được ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan soạn thảo trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 73 luật, pháp lệnh đồng bộ với Luật Quy hoạch và ban hành Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng là cơ quan chủ trì soạn thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch, chủ trì soạn thảo các văn bản chi tiết, hướng dẫn để thi hành Luật quy hoạch. Đồng thời, Bộ còn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia; chủ trì lập quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long; thực hiện vai trò chủ đầu tư Dự án lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh thêm các vấn đề hoàn thiện chính sách, pháp luật về quy hoạch; nghiên cứu để tiếp tục khắc phục việc chưa thống nhất giữa Luật Quy hoạch và một số Luật khác, cũng như các quy định liên quan đến quy hoạch tại các văn bản pháp luật chuyên ngành ảnh hưởng đến tổ chức lập quy hoạch, chất lượng các quy hoạch; đánh giá tính khả thi và chất lượng của việc tích hợp quy hoạch cũng như giải pháp điều chỉnh, đồng bộ các quy hoạch. Đồng thời nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cần rà soát các văn bản hướng dẫn thêm, nhất là hướng dẫn tích hợp quy hoạch, đặc biệt là tích hợp vào quy hoạch tỉnh; điều chỉnh cục bộ, ban hành chính sách, tiêu chuẩn thay thế các quy hoạch sản phẩm; việc sửa đổi nghị định về khu công nghiệp, khu kinh tế…

Về quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện báo cáo và nêu rõ nguyên nhân cơ bản, thực chất ảnh hưởng đến tiến độ; giải pháp then chốt, căn cơ để khắc phục, sớm hoàn thành các quy hoạch; nghiên cứu để có kiến nghị cụ thể với Chính phủ, Quốc hội nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các quy hoạch.

Ảnh: quochoi.vn

Về quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia lập khi chưa có quy hoạch tổng thể quốc gia nên chưa có định hướng tổng thể, định hướng hành lang kinh tế, dự kiến phân chia vùng… làm cơ sở cập nhật các quy hoạch ngành quốc gia; các quy hoạch ngành, vùng, tỉnh, quy hoạch tổng thể quốc gia lập song song nên việc trao đổi thông tin cũng rất hạn chế do các quy hoạch chưa được duyệt nên các thông tin chỉ là khảo sát chưa chính thức để chia sẻ, công tác phối hợp cũng bất cập nên rất khó khăn cho việc xác định căn cứ lập, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch, đặc biệt việc lập và tích hợp quy hoạch tỉnh rất khó khăn. Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với trách nhiệm cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về quy hoạch khẩn trương báo cáo Chính phủ để có giải pháp, hướng dẫn để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, đảm bảo chất lượng các quy hoạch.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề cập các vấn đề liên quan đến lựa chọn tư vấn; quy định của pháp luật về đấu thầu, đầu tư công và quy hoạch để bố trí kinh phí cho hoạt động quy hoạch và đấu thầu lựa chọn tư vấn; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chậm ban hành danh mục quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh, chậm ban hành danh mục quy hoạch hết hiệu lực; về Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch;... Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của Đoàn giám sát, các bộ, ngành đã phát biểu để hoàn chỉnh báo cáo của Bộ cũng như tham mưu cho Chính phủ hoàn thiện báo cáo của Chính phủ sớm gửi lại để Đoàn giám sát làm việc với lãnh đạo Chính phủ./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1910
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.