Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 11/03/2022-14:39:00 PM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn

Nội dung kiến nghị (số 30 tại văn bản số 580/VPCP-QHĐP):

(1) Khoản 10 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 35/2018/QH14) quy định: Quy hoạch nông thôn được điều chỉnh khi thuộc một trong các trường hợp: “a) Có sự điều chỉnh của quy hoạch cao hơn; b) Có sự biến động về điều kiện địa lý tự nhiên; c) Thay đổi địa giới hành chính”. Thực tế quá trình thực hiện quy hoạch nông thôn có phát sinh nhu cầu cần phải điều chỉnh để phục vụ lợi ích của cộng đồng nhưng theo quy định trên thì không thuộc trường hợp được phép điều chỉnh quy hoạch. Do vậy, đề nghị nghiên cứu trình Chính phủ xem xét trình Quốc hội bổ sung thêm trường hợp được điều chỉnh quy hoạch nông thôn là: “d) Phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng”.

(2) Theo quy định tại khoản 4 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch thì việc rà soát định kỳ quy hoạch chỉ được triển khai thực hiện 5 năm một lần. Trong khi đó, quy hoạch nông thôn bao gồm cả quy hoạch chung xây dựng toàn xã và quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn nên đối với các xã tiếp giáp với các đô thị và khu công nghiệp có tốc độ đô thị hóa nhanh và khó khăn trong công tác dự báo thì việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể sẽ tốn kém kinh phí và thời gian thực hiện kéo dài. Do vậy sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đề nghị Chính phủ xem xét, trình bổ sung “quy hoạch nông thôn” vào khoản 11 Điều 28, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch như sau: “2. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn được tiến hành khi nội dung dự kiến điều chỉnh không làm thay đổi tính chất, chức năng, quy mô và các giải pháp quy hoạch chính của khu vực lập quy hoạch; bảo đảm không làm quá tải hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực dự kiến điều chỉnh quy hoạch"…

Trả lời:

1. Theo quy định tại Điều 4 Luật Quy hoạch, hoạt động quy hoạch cần đảm bảo các nguyên tắc chủ yếu là (i) tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quản lý ngành với quản lý lãnh thổ; (ii) sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Theo đó, quy hoạch nông thôn thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh (khoản 4 Điều 6 Luật Quy hoạch) và đảm bảo nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch (Điều 4 Luật Quy hoạch). Việc lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện và điều chỉnh quy hoạch nông thôn được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 59 Luật Quy hoạch, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ soạn thảo các luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch để đảm bảo đồng bộ và có hiệu lực đồng thời với Luật Quy hoạch.

Để phù hợp quy định của Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 35/2018/QH14) quy định quy hoạch nông thôn thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và đảm bảo sự phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh (khoản 4 Điều 6 Luật Quy hoạch); việc lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện và điều chỉnh quy hoạch nông thôn được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và tuân thủ quy định tại Điều 52 và 53 Luật Quy hoạch.

Do vậy, các khoản 10, khoản 11 Điều 28 Luật số 35/2018/QH14 về việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch nông thôn đã được nghiên cứu chi tiết để đảm bảo phù hợp với các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch được quy định tại Luật Quy hoạch.

Việc phân cấp, phân quyền của quản lý nhà nước thực hiện điều chỉnh quy hoạch nông thôn nhằm đảm bảo sự tuân thủ quy định về các nguyên tắc trong hoạt động quy hoạch (Điều 4 Luật Quy hoạch), các quy định về việc điều chỉnh được xây dựng thống nhất với việc phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý trên cơ sở “cấp nào phê duyệt quy hoạch thì phê duyệt quy hoạch điều chỉnh” nhằm tránh hệ quả tiêu cực của việc điều chỉnh quy hoạch, tư duy nhiệm kỳ, không đảm bảo nguồn lực để thực hiện./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 525
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.