Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 30/12/2021-15:04:00 PM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình

Nội dung kiến nghị (số 54 tại văn bản số 8243/VPCP-QHĐP): Các xã miền núi huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa được đưa ra khỏi Chương trình 135 (vào tháng 6/2021) hiện đang đối diện với khó khăn về mọi mặt. Theo đó, cử tri đề nghị Chính phủ xem xét, cần tiếp tục hỗ trợ các xã này kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng và có thể giảm dần mức hỗ trợ hàng năm. Về chính sách an sinh xã hội, do đã ra khỏi đối tượng thụ hưởng Chương trình 135 nên người dân không còn được hỗ trợ về BHYT 100% như trước; vì vậy, cử tri mong muốn Chính phủ xem xét có thể hỗ trợ BHYT 100% cho các đối tượng là học sinh, sinh viên để giảm gánh nặng cho hộ gia đình.

Trả lời:

a) Về kiến nghị tiếp tục hỗ trợ kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Ngày 30/10/2021, Văn phòng Chính phủ có công văn số 7957/VPCP-QHĐP về việc tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chế độ, chính sách tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến “Giao Uỷ ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan rà soát, tổng hợp, sửa đổi, bổ sung danh sách các thôn đặc biệt khó khăn và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung danh sách các xã khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn”.

Do đó, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phối hợp với Uỷ ban Dân tộc rà soát, tổng hợp, sửa đổi, bổ sung danh sách các thôn đặc biệt khó khăn để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Về kiến nghị hỗ trợ bảo hiểm y tế (BHYT) 100% cho các đối tượng là học sinh, sinh viên.

Việc ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT cho các đối tượng là học sinh, sinh viên được quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật BHYT đã được sửa đổi, bổ sung; mức hỗ trợ được quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT. Từ năm 2022, thực hiện mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo mới theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ; nếu học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ mua thẻ BHYT theo quy định.

Hiện nay, theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 8 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng BHYT đối với đối tượng học sinh, sinh viên.

Tại khoản 2, Điều 13 Luật BHYT tế đã quy định “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế” và khoản 2, Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định “Đối với đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng thì không áp dụng giảm trừ mức đóng theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ”.

Đối với kiến nghị nêu trên của cử tri, Bộ Y tế sẽ tiếp tục nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem xét đưa vào nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BHYT và Nghị định số 146/2018/NĐ-CP với nội dung quy định các đối tượng tham gia BHYT có sự cân đối với mức đóng BHYT (mức hỗ trợ đóng BHYT) giữa học sinh, sinh viên và đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình có từ 03 người trở lên cho phù hợp, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên và người dân tham gia BHYT./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 110
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.