Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 30/12/2021-15:38:00 PM
Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ

Nội dung kiến nghị (số 62 tại văn bản số 8243/VPCP-QHĐP):

a) Kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu theo tinh thần Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

b) Đề nghị chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương sớm xem xét các nội dung đề xuất của thành phố Cần Thơ về việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Cần Thơ.

c) Đề nghị sớm thông qua Chương trình hỗ trợ ngân sách có mục tiêu phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu (DPO) để thành phố bắt đầu tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2022.

Trả lời:

a) Triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giai đoạn 2020-2025 và Quyết định số 1054/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thành viên của Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL giai đoạn 2021-2025. Trong đó, nhiệm vụ chính của Hội đồng điều phối vùng là: Tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, nhiệm vụ, dự án có quy mô vùng và có tính chất liên kết vùng và phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu; Liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL; Điều phối phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu; Điều phối thực hiện Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL đã họp thảo luận triển khai về: (1) Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Danh mục các chương trình, dự án có quy mô vùng và có tính chất liên kết vùng trong giai đoạn 2021-2025, phương án huy động nguồn lực đầu tư.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện Quy hoạch vùng ĐBSCL giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050 và dự kiến sẽ được Chính phủ ban hành trong tháng 12 năm 2021 để các địa phương trong Vùng làm cơ sở triển khai lập quy hoạch Tỉnh.

b) Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với UBND Thành phố Cần Thơ và các Bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ và Chính phủ đã có Tờ trình số 524/TTr-CP ngày 19/11/2021 báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Cần Thơ.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hoàn thiện Tờ trình Chính phủ và báo cáo Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp tháng 12 Quốc hội XV.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 6762/BKHĐT-KTĐN ngày 05/10/2021 trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tiếp nhận Khoản hỗ trợ DPO, theo đó kiến nghị cơ chế tài chính áp dụng theo quy định tại Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 của Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo các nội dung liên quan tại cuộc họp Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL và sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương triển khai Chương trình sau khi có Nghị quyết của Chính phủ về Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 129
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.