Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 12/05/2022-11:25:00 AM
Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Xem tin ảnh)
(MPI) - Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, ngày 12/5/2022, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến với điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Trần Quốc Phương tham dự và chủ trì tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương
Lại Xuân Môn thông báo nhanh một số nội dung chính về kết quả Hội nghị lần thứ 5,
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: MPI

Cùng tham dự Hội nghị trực tuyến, có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư 10 Đảng bộ trực thuộc và các chi bộ trực thuộc; đại diện các tổ chức Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ, Hội cựu chiến binh cơ quan, Ban Nữ công cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh một số nội dung chính về kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 4/5/2022 đến ngày 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội và định hướng một số nội dung chính về công tác tuyên truyền.

Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận và cho ý kiến về các nội dung như Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác. Trong đó có hai nội dung lớn là phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm và xây dựng Đảng là then chốt.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho biết, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện đó là Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới". Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới".

Thứ trưởng Trần Quốc Phương chỉ đạo các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư 10 Đảng bộ trực thuộc và các chi bộ trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, lĩnh hội tinh thần và kết quả Hội nghị, làm cơ sở để tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các cán bộ, đảng viên tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 2436
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.