Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 31/08/2022-11:09:00 AM
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12/11/2021. Để triển khai thực hiện Luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia (dự thảo Nghị định).

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Quý Cơ quan cho ý kiến về dự thảo Nghị định nêu trên. Dự thảo Nghị định gồm:

(1) Dự thảo Tờ trình Chính phủ;

(2) Dự thảo Nghị định;

(3) Dự thảo Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;

(4) Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia ban hành theo Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ.

Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý Cơ quan xin gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: phongthietke@gso.gov.vn trước ngày 25/9/2022.

(Thông tin chi tiết liên hệ Đồng chí Phạm Trọng Hoạt, ĐT: 024 7304 6666 (máy lẻ 1922); DĐ: 0915 001 484)./.


File đính kèm:
0._CV_xin_y_kien_Bo__nganh.doc
1._Du_thao_To_trinh_Chinh_phu.doc
2._Du_thao_Nghi_dinh.doc
3._Du_thao_Che_do_bao_cao_thong_ke_cap_quoc_gia.zip
4._Bao_cao_Tong_ket_danh_gia_60_Chinh_phu.docx
Tổng cục Thống kê
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1697
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.