Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 30/08/2022-13:39:00 PM
Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính tại một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(MPI) – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 1481/QĐ-BKHĐT ngày 30/8/2022 về thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Về nhóm thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đấu thầu, trong đó đối với TTHC về danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư), Quyết định nêu rõ, TTHC hiện đang được quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Trong quá trình dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), Bộ đã nghiên cứu đưa TTHC vào quy định tại Luật.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020, nhà đầu tư được quyền đề xuất các dự án đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật Đầu tư không cấm. Do đó, nhà đầu tư được quyền đề xuất các dự án ngoài danh mục dự án do nhà nước lập. Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư trong việc đề xuất các dự án đầu tư, cần có quy định hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện về trình tự, thủ tục trong trường hợp này.

Quyết định nêu rõ lý do: Việc quy định về trình tự, thủ tục hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đề xuất các dự án ngoài danh mục dự án do nhà nước lập trong dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong việc đề xuất các dự án đầu tư. Đồng thời, việc quy định TTHC trong dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) nhằm thống nhất, đồng bộ các quy định của pháp luật về đấu thầu đối với các nội dung có liên quan.

Theo đó, Quyết định đưa ra kiến nghị thực thi là bổ sung các quy định đối với TTHC về danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư) vào dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Liên quan đến nhóm TTHC lĩnh vực đấu thầu, Quyết định đưa ra nội dung đơn giản hóa, lý do, kiến nghị thực thi và lợi ích của phương án đơn giản hóa đối với thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

Đối với nhóm TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã, Quyết định đưa ra các nội dung rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC.

Theo đó, Quyết định đưa ra nhóm các TTHC về thay đổi cơ quan đăng ký kinh doanh; Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã; về đăng ký thành lập các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã; Thông báo lập địa điểm kinh doanh của các hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã; đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã; về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã; thủ tục về đăng ký khi hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã hợp nhất, tách, sáp nhập; thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã; về tạm ngừng hoạt động của các hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã; về chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã;…

Quyết định cũng đưa ra lợi ích của phương án đơn giản hóa thông qua chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa, sau khi đơn giản hóa; Chi phí tiết kiệm; tỷ lệ cắt giảm chi phí đối với với từng thủ tục thuộc lĩnh vực đấu thầu và lĩnh vực hợp tác xã./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1023
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.