Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 31/08/2022-16:21:00 PM
Việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Câu hỏi của bạn đọc Đinh Ngọc Hải, email: dinhngochai993@gmail.com.

Về thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 có đề cập: Tại khoản “b) Mẫu số 6B sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 02 quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Thông tư này cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ"; mục “6. Đối với Mẫu báo cáo đánh giá” của “Điều 4. Áp dụng các Mẫu hồ sơ và Phụ lục”.

Theo nội dung khoản này mẫu số 6B chỉ áp dụng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hoá. Vậy đối với gói thầu xây lắp đánh giá theo quy trình số 02 có được áp dụng theo mẫu hồ sơ này không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, Mẫu số 6B sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 02 quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Thông tư này cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo đó, đối với gói thầu xây lắp thì không đánh giá theo quy trình 02./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 3005
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.