Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 7 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 12/09/2022-09:50:00 AM
Dự thảo Thông tư Quy định về việc lập, thẩm định, giao, điều chỉnh, theo dõi, đánh giá kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công

Căn cứ Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Thông tư Quy định về việc lập, thẩm định, giao, điều chỉnh, theo dõi, đánh giá kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo Thông tư Quy định về việc lập, thẩm định, giao, điều chỉnh, theo dõi, đánh giá kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công.

Ý kiến góp ý của Quý Cơ quan xin gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 10 năm 2022, đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ thư điện tử thktqd@mpi.gov.vn để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Thông tư./.


File đính kèm:
Du_thao_Thong_tu.pdf
Du_thao_thong_tu_ve_He_thong_dau_tu_cong.docx

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 2459
  •  
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
        
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.