Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 15/09/2022-14:31:00 PM
Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030

(MPI) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công văn số 6494/BKHĐT-QLQH ngày 13/9/2022 gửi các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

Ngày 31/8/2022, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 760/TTg-CN về Kế hoạch và tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030 (Kế hoạch và tiến độ quy hoạch); trong đó có nội dung giao các Bộ, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch; cam kết chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng quy hoạch theo Kế hoạch và tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

Để tăng cường công tác triển khai lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các cơ quan, đơn vị được phân công khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

Đối với các quy hoạch mà các Bộ, địa phương đã đề xuất trong Kế hoạch và tiến độ quy hoạch sẽ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vào cuối năm 2022, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục để trình Hội đồng thẩm định vào tháng 10/2022 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vào chậm nhất tháng 12/2022.

Đối với các quy hoạch mà các Bộ, địa phương đã tổ chức thẩm định xong, khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 9/2022.

Công văn nêu rõ, thường xuyên đôn đốc, gửi báo cáo trực tuyến về tiến độ lập quy hoạch hoạch thời kỳ 2021-2030 trên Hệ thống thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào trước ngày 20 hằng tháng theo hướng dẫn tại Văn bản số 4752/BKHĐT-QLQH ngày 20/7/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh các nội dung còn chưa thống nhất đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét và giải quyết theo thẩm quyền quy định./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 821
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.