Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 26/09/2022-18:00:00 PM
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Xem tin ảnh)
(MPI) – Chiều ngày 26/9/2022, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TW; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TW đồng chủ trì buổi làm việc.
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TW phát biểu. Ảnh: MPI

Tham dự buổi làm việc có các thành viên Đoàn công tác và lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phát biểu dẫn đề, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TW cho biết, Nghị quyết 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế là Nghị quyết quan trọng, Nghị quyết đầu tiên về doanh nhân. Từ khi Nghị quyết được ban hành đã có rất nhiều thay đổi từ thể chế, pháp luật cho đến thực tiễn vì sự phát triển của doanh nhân. Lần đầu tiên trong Hiến pháp đã chính thức ghi nhận giới doanh nhân, thành lập quyền kinh doanh và bảo hộ của Nhà nước.

“Từ đấy, đội ngũ doanh nhân đã lớn mạnh qua từng năm tháng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế của đất nước. Đây cũng là thành tựu của Nghị quyết số 09-NQ/TW và Bộ Kế hoạch và Đầu tư có vai trò chức năng, nhiệm vụ quan trọng đối với phát triển của doanh nhân Việt Nam nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung; đặc biệt là trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển”, đồng chí Phạm Tấn Công nói.

Việc khảo sát tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nội dung quan trọng giúp cho Tổ Biên tập, Ban Chỉ đạo nghiên cứu phát hiện đưa vào tổng kết, tham mưu trình Bộ Chính trị với nội dung phát huy doanh nhân, tham gia xây dựng chính sách, hỗ trợ xây dựng phát triển doanh nghiệp; phát huy vai trò của các doanh nhân; hoàn thiện tham mưu ban hành Nghị quyết phù hợp với bối cảnh, tình hình mới; thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đến năm 2030 là nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao; xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam phát triển tương xứng với các mục tiêu phát triển của đất nước.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: MPI

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết và cho biết, với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc học tập, quán triệt và lồng ghép trong quá trình các đơn vị của Bộ tham mưu, nghiên cứu xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành và triển khai đồng bộ nhiều chính sách, giải pháp nhằm khuyến khích nhằm phát triển doanh nghiệp, doanh nhân; thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước vào văn bản quy phạm pháp luật và có thể nói rằng, trong 10 năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, cản trở sự phát triển bền vững như quy mô doanh nghiệp còn nhỏ bé, tới gần 98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa; Năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo thấp, chưa theo kịp xu thế của kinh tế số hiện nay; Chưa có tầm nhìn kinh doanh chiến lược dài hạn; Tính liên kết và văn hóa doanh nghiệp chưa cao. Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong muốn thông qua đợt tổng kết này sẽ đưa ra những rào cản liên quan đến thể chế, triển khai thực hiện từ đó có biện pháp tương ứng trong ngắn và dài hạn, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Trình bày báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp cho biết, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên toàn cơ quan nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Trong hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì báo cáo Chính phủ trình Quốc hội ban hành 12 bộ Luật quan trọng liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp như: Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (năm 2014 và 2020), Luật Đầu thầu, Luật Hợp tác xã, Luật Quy hoạch, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư…và chủ trì xây dựng các văn bản hướng dẫn các Luật này.

Các văn bản pháp luật nêu trên được ban hành đã tạo ra bước đột phá về cải cách thể chế, đảm bảo quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp, thành phần kinh tế, tạo ra những bước đột phá lớn, quan trọng trong các quy định về đầu tư kinh doanh; đăng ký thành lập doanh nghiệp; nâng cao tiêu chuẩn, chuẩn mực quản trị công ty, bảo vệ nhà đầu tư; thay đổi phương thức quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho các bên liên quan tham gia giám sát hoạt động của doanh nghiệp; phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế và đảm bảo thực hiện nguyên tắc Hiến định về quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Từ những đánh giá kết quả đạt, chưa đạt, hạn chế, nguyên nhân, báo cáo đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời gian tới; Cơ hội, thách thức, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, các đại biểu là thành viên Đoàn công tác đánh giá cao báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bám sát đề cương của Tổ Biên tập cũng như nội dung của Nghị quyết. Báo cáo có nhiều thông tin, giá trị, đưa ra bức tranh với những nhận diện cụ thể cũng như các giải pháp dài hạn nhằm nâng cao vị thế của doanh nhân trong thời gian tới. Đồng thời tập trung vào một số nội dung liên quan đến việc phát triển doanh nghiệp theo từng loại hình cụ thể; đánh giá vị trí của doanh nghiệp, doanh nhân trong bối cảnh hội nhập; việc triển khi chính sách thực tế; kết nối doanh nghiệp tư nhân trong nước với doanh nghiệp FDI; Chương trình nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam trong giai đoạn mới; năng lực quản trị rủi ro của doanh nghiệp trong nước;… Đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phân tích, làm rõ thêm một số nội dung được các đại biểu nêu.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: MPI

Phát biểu kết luận, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TW đánh giá cao báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như các ý kiến phát biểu. Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thực hiện Nghị quyết một cách đồng bộ, toàn diện, bài bản, chặt chẽ; lãnh đạo tốt chức năng tham mưu chiến lược; hoạch định chính sách lớn, từ đó tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, an toàn để doanh nhân phát huy sức mạnh của mình. Đặc biệt là hoàn thiện hệ thống pháp luật một cách đồng bộ; cải cách hành chính, đổi mới sáng tạo… được tổ chức bài bản, khoa học, chặt chẽ, thống nhất.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã chủ động, tích cực tham mưu trong việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu doanh nghiệp, tái cơ cấu đầu tư công, từ đó mở rộng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, góp phần thực hiện mục tiêu của Nghị quyết là: Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, cóđủ năng lực, trình độđể lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu; không ngừng phát triển, phấn đấu đến năm 2020 có một số doanh nhân, doanh nghiệp có thương hiệu đạt tầm cỡ khu vực Đông - Nam Á.

Đồng chí Đỗ Ngọc An cũng nhấn mạnh đến số lượng, năng lực, đóng góp, sức cạnh tranh, chỉ số đóng góp GDP của khu vực doanh nghiệp tư nhân; doanh nghiệp tham gia đổi mới, ứng dụng khoa học, kỹ thuật; tính liên kết giữa doanh tư nhân với loại hình doanh nghiệp khác. Đồng thời đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu ý kiến trong việc xây dựng, ban hành Nghị quyết mới trong điều kiện, tình hình mới hiện nay.

Thay mặt Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cảm ơn ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ biên tập; khẳng định tiếp thu, bổ sung để hoàn thiện nội dung Báo cáo và gửi lại cho Đoàn khảo sát theo quy định.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, với trách nhiệm là cơ quan đầu mối tham mưu cho Chính phủ về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp các thành phần kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai các giải pháp tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, doanh nhân.

Việc tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW đóng vai trò hết sức quan trọng, đây không chỉ là việc tổng kết đơn thuần mà thông qua đó hình thành quan điểm, tầm nhìn mới cho phát triển đội ngũ doanh nhân giai đoạn tới, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. Tinh thần đó đã được thể hiện xuyên suốt qua việc cải thiện chỉ số về môi trường kinh doanh; xây dựng các đạo luật, thể hiện tính tiên phong trong đổi mới, cách tiếp cận mới; thể hiện qua tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; chính sách để tăng cường liên kết doanh nghiệp;…

Với trách nhiệm là cơ quan đầu mối tham mưu cho Chính phủ về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp các thành phần kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai các giải pháp tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, doanh nhân; Đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; Đẩy mạnh triển khai một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng phục hồi nhanh và phát triển bền vững; Tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các bộ Luật; Hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi sang mô hình kinh doanh xanh, sạch, bền vững./.

Tùng Linh
Bố Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 705
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.