Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 21/10/2022-10:39:00 AM
Dự thảo Thông tư quy định Bộ chỉ tiêu thông kê Tăng trưởng xanh

Ngày 01/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1658/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; Ngày 22/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 882/QĐ-TTg về Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 trong đó phân công Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối về tăng trưởng xanh, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Thông tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê Tăng trưởng xanh cho Việt Nam. Để hoàn thiện Thông tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn văn Dự thảo Thông tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê Tăng trưởng xanh.

Ý kiến góp ý xin gửi về Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: taikhoanquocgia@gso.gov.vn trước ngày 25/10/2022.

(Thông tin chi tiết xin liên hệ chị Đặng Thị Bích Hồng, Thống kê viên, Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, điện thoại: 0247.304.6666 (số máy lẻ 1126), email: dtbhong@gso.gov.vn)


File đính kèm:
CV_gui_Bo_nganh_xin_y_kien.pdf
DuthaoThongtu.doc
DuthaoThongtuPhulucI.docx
DuthaoThongtuPhulucII.docx

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 2142
  •  
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
        

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.