Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 23 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 31/10/2022-10:37:00 AM
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 10 tháng năm 2022 tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2021
(MPI) – Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 10/2022 được các Bộ, ngành và địa phương nỗ lực tập trung triển khai, thực hiện và giải ngân với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 10/2022 ước đạt 53,6 nghìn tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2021, bao gồm: Vốn Trung ương quản lý đạt gần 10 nghìn tỷ đồng, tăng 37,1%; vốn địa phương quản lý 43,6 nghìn tỷ đồng, tăng 21,6%. Tính chung 10 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 387,7 nghìn tỷ đồng, bằng 67,1% kế hoạch năm và tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 69,4 nghìn tỷ đồng, bằng 62,3% kế hoạch năm và tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2021. Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 318,3 nghìn tỷ đồng, bằng 68,2% kế hoạch năm và tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2021, gồm: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 209,8 nghìn tỷ đồng, bằng 64,4% và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2021; Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 93,4 nghìn tỷ đồng, bằng 75,6% và tăng 27,8%; Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 15,1 nghìn tỷ đồng, bằng 86,2% và tăng 8,1%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 10 tháng năm 2022 của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: thành phố Hà Nội đạt 36377.3 tỷ đồng tăng 12,3%; thành phố Hồ Chí Minh đạt 23274.3 tỷ đồng tăng 56,2%; thành phố Hải Phòng đạt 12498 tỷ đồng tăng 19,6%;…

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/10/2022 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 22,46 tỷ USD, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 10 tháng năm 2022 ước tính đạt 17,45 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 10 tháng trong 5 năm qua.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 10 tháng năm 2022 có 90 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 390,1 triệu USD, gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 452,1 triệu USD, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2021./.

Minh Trang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1551
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.