Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 5 tháng 2 năm 2023
English
a A
Ngày 28/11/2022-12:15:00 PM
Phiên họp Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng
(MPI) - Thực hiện Quyết định số 1197/QĐ-TTg ngày 12/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28/11/2022, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì phiên họp Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ YangBay - Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và Đường tỉnh ĐT.707, xã Phước Thành, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: MPI

Phát biểu mở đầu phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, trong đó dự án được xác định là một trong những dự án quan trọng cần tập trung nguồn lực để thực hiện phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối 02 huyện miền núi Khánh Vĩnh và Khánh Sơn của tỉnh Khánh Hòa theo quy hoạch hệ thống giao thông của tỉnh đã được phê duyệt; Phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp theo tiêu chí dự án kết nối, có tác động liên vùng tại Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng thời, tăng kết nối giao thông, vận chuyển hàng hóa liên vùng với tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng. Phát triển du lịch, giao lưu văn hóa, phát triển các ngành nông nghiệp thế mạnh; tạo tiền đề kêu gọi đầu tư, tăng cường an ninh quốc phòng. Đặc biệt là, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối, cụ thể hóa mục tiêu nhiệm để phát triển tỉnh Khánh Hòa đã được xác định theo các văn bản đã được Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành.

Trên cơ sở hồ sơ Dự án, hồ sơ giải trình bổ sung sau phiên họp Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị các thành viên Hội đồng cho ý kiến khách quan, cụ thể để đảm bảo việc thẩm định đạt kết quả tốt nhất, trong đó làm rõ thêm sự cần thiết và ý nghĩa của Dự án, đặc biệt là ý nghĩa về quốc phòng an ninh và các văn bản chỉ đạo của cấp trên và mới đây nhất là Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để tham chiếu, vận dụng; làm rõ tiêu chí phân loại dự án; tính pháp lý của dự án; làm rõ hơn nguồn vốn địa phương; vấn đề kỹ thuật; tiến độ dự án,…

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Khánh Hòa có vị trí quan trọng, có hệ thống giao thông khá thuận lợi trên tất cả các tuyến giao thông của đất nước. Trong năm 2022, tỉnh đã nhận được các quyết sách lớn của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 09/NQ-TW của Bộ Chính trị đưa mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế; là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao…

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Nghị quyết số 09-NQ/TW; xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, các giải pháp cụ thể và thiết thực gắn với kế hoạch tổ chức theo lộ trình phù hợp nhằm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết, trong đó có các nhóm giải pháp thực hiện có đầu tư thực hiện kết cấu hạ tầng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh HòaNguyễn Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: MPI

Đối với dự án Dự án Đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ YangBay - Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và Đường tỉnh ĐT.707, xã Phước Thành, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, đây là một trong các dự án quan trọng cần tập trung nguồn lực để nghiên cứu thực hiện, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; nâng cao khả năng tải trọng, giúp khơi thông liên kết vùng; thúc đẩy phát triển kinh tế huyện Khánh Sơn và các vùng phụ cận.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi được trình bày tại phiên họp, địa điểm thực hiện dự án đầu tư, điểm đầu của dự án thuộc địa phận xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh và điểm cuối tại ranh giới tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận trên đường tỉnh tỉnh ĐT.656/Km55+900 vào địa phận xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Tham gia ý kiến tại phiên họp, thành viên Hội đồng là đại diện các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tư pháp bày tỏ nhất trí với nội dung báo cáo và đánh giá hồ được chuẩn bị đầy đủ theo quy định. Báo cáo nghiên cứu khả thi đã nêu bật được sự cần thiết đầu tư Dự án trên cơ sở phân tích, đánh giá hiện trạng giao thông, dự báo nhu cầu vận tải; góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối giao thông quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội của khu vực cũng như đảm bảo quốc phòng, an ninh; phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch có liên quan.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng tập trung nhấn mạnh về việc đáp ứng các tiêu chí xác định dự án quan trọng quốc gia. Dự án có nhu cầu chuyển đổi đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng, do vậy, Dự án thuộc tiêu chí là dự án quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội theo quy định tại Luật Đầu tư công. Đồng thời, đánh giá về dự báo nhu cầu, phạm vi phục vụ và dự kiến mục tiêu đầu tư, quy mô và hình thức đầu tư; đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động nguồn vốn địa phương; tiến độ dự kiến thực hiện dự án.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: MPI

Phiên họp cũng nghe đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư và một số sở, ngành liên quan thuộc tỉnh Khánh Hòa giải trình làm rõ thêm một số vấn đề được các thành viên Hội đồng nêu. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn ý kiến đồng thuận của các thành viên Hội đồng và đã chỉ ra một số nội dung giúp Tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, qua ý kiến của các thành viên Hội đồng cho thấy, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được chuẩn bị khá kỹ lưỡng và đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với cơ quan thường trực Hội đồng tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để tiếp tục hoàn thiện đạt kết quả tốt nhất trước khi trình cấp có thẩm quyền. Trong đó, cần tiếp tục rà soát, làm rõ thêm nội dung hồ sơ chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và các nội dung liên quan; làm rõ việc huy động nguồn vốn địa phương để đảm bảo tính khả thi trong thực hiện dự án; tên Dự án xem xét ngắn gọn, đầy đủ nhưng vẫn thể hiện được nội hàm và rà soát lại các văn bản liên quan./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1615
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.