Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 29/11/2022-11:30:00 AM
Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11/2022 tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước
(MPI) - Theo Báo cáo số 302/BC-TCTK ngày 29/11/2022 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 11/2022 được các Bộ, ngành và địa phương nỗ lực tập trung triển khai, thực hiện các dự án nhằm đạt khối lượng tối đa hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế cả năm.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo đó, tính chung 11 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 74,9% kế hoạch, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 11 tháng năm 2022 ước đạt 19,68 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11/2022 ước đạt 58,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn Trung ương quản lý đạt 10,8 nghìn tỷ đồng, tăng 35,3%; vốn địa phương quản lý 47,7 nghìn tỷ đồng, tăng 16,6%. Tính chung 11 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 445,9 nghìn tỷ đồng, bằng 74,9% kế hoạch năm và tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 bằng 74% và giảm 7,7%). Cụ thể: Vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt gần 80 nghìn tỷ đồng, bằng 68,8% kế hoạch năm và tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước; Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt gần 365,9 nghìn tỷ đồng, bằng 76,4% kế hoạch năm và tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước; Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 242 nghìn tỷ đồng, bằng 72,6% và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2021; Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 106,5 nghìn tỷ đồng, bằng 83,5% và tăng 25,4%; Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 17,4 nghìn tỷ đồng, bằng 95,6% và tăng 7,8%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 11 tháng năm 2022 của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: thành phố Hà Nội đạt 41,153 tỷ đồng tăng 10,8%; thành phố Hồ Chí Minh đạt 26,646 tỷ đồng tăng 54,5%; thành phố Hải Phòng đạt 15,065 tỷ đồng tăng 16,5%;…

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 11 tháng năm 2022 có 101 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 395,8 triệu USD, tăng 61,9% so với cùng kỳ năm trước; có 22 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 78,3 triệu USD, giảm 81,9%.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 474,1 triệu USD, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 236,4 triệu USD, chiếm 49,9% tổng vốn đầu tư; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 42,8 triệu USD, chiếm 9%; bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 41,1 triệu USD, chiếm 8,7%

Về thu, chi ngân sách nhà nước, thu ngân sách Nhà nước 11 tháng năm 2022 ước tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2021, đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 và khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 11/2022 ước đạt 134,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 11 tháng năm 2022 đạt 1.638,9 nghìn tỷ đồng, bằng 116,1% dự toán năm và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Thu nội địa tháng 11/2022 ước đạt 105,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng năm 2022 đạt 1.300,7 nghìn tỷ đồng, bằng 110,5% dự toán năm và tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước; Thu từ dầu thô tháng 11/2022 ước đạt 5,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng năm 2022 đạt 69 nghìn tỷ đồng, bằng 244,6% dự toán năm và tăng 77,6% so với cùng kỳ năm trước; Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 11/2022 ước đạt 21,9 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng năm 2022 đạt 263,5 nghìn tỷ đồng, bằng 132,4% dự toán năm và tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 11/2022 ước đạt 154,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng năm 2022 ước đạt 1.359,0 nghìn tỷ đồng, bằng 76,2% dự toán năm và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi thường xuyên 11 tháng năm 2022 đạt 935,7 nghìn tỷ đồng, bằng 84,2% dự toán năm và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 338,3 nghìn tỷ đồng, bằng 64,3% và giảm 0,6%; chi trả nợ lãi 82,8 nghìn tỷ đồng, bằng 79,8% và giảm 8,2%./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 496
  •  
Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.