Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 01/12/2022-15:18:00 PM
Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(MPI) – Ngày 01/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1505/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến 03 ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực: Đấu thầu; Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Thành lập và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Cụ thể, lĩnh vực đấu thầu gồm 03 TTHC: Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (mã TTHC: 2.000124); Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (mã TTHC: 2.002246); Thu hồi chứng chỉ hành nghề trong hoạt động đấu thầu (mã TTHC: 2.002247). Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa là bỏ quy định về việc cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu phải có chứng chỉ hành nghề. Việc cắt giảm, đơn giản hóa nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí cho các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các quy trình, thủ tục thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề. Do theo quy định của pháp luật hiện hành, đấu thấu không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, việc xác định cá nhân có đáp ứng yêu cầu thực hiện hoạt động đấu thầu, tham gia tư vấn đấu thầu hay không có thể do bên sử dụng dịch vụ tự xem xét, quyết định. Kiến nghị thực thi là sửa đổi Điều 16 Luật Đấu thầu trong giai đoạn 2022-2023.

Về lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn gồm 03 TTHC: Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (mã TTHC: 2.000765); Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục nhiệm vụ được hỗ trợ (mã TTHC: 2.000746); Giải ngân khoản vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp (mã TTHC: 1.001664). Việc đơn giản hóa các TTHC nhằm quy định thống nhất thành phần hồ sơ, các bước xử lý giải ngân nguồn vốn hỗ trợ của doanh nghiệp theo nội dung của Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP. Kiến nghị thực thi là ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trong giai đoạn 2022-2023.

Về lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, bãi bỏ 03 TTHC, gồm: Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (mã TTHC: 1.004895); Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (HTX) (mã TTHC: 1.004901); Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp hợp tác xã (LHHTX) (mã TTHC: 2.002125). Cắt giảm, đơn giản hóa 28 TTHC. Kiến nghị thực thi là xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan, lộ trình thực hiện trong năm 2022-2023./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 265
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.