Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 03/01/2023-11:26:00 AM
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 (Xem tin ảnh)
(MPI) - Ngày 03/01/2023, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trần Quốc Phương.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đồng chí Phạm Anh Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và các đồng chí chuyên trách công tác Đảng.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu mở đầu Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp của Đảng và Nhà nước tư đã chủ động nghiên cứu, theo dõi, đánh giá và dự báo sát tình hình kinh tế - xã hội, từ đó tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các kịch bản phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giải pháp ứng phó kịp thời, giảm thiểu tác động tiêu cực và đạt được mục phát triển.

Đảng ủy cơ quan phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban cán sự đảng, lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ học tập, nghiên cứu, phổ biến, quán triệt triển khai chủ trương, đường lối của Đảng; chủ động tham mưu, nghiên cứu, đề xuất thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời trong năm 2022, thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy cơ quan đã hoàn thành khối lượng lớn công tác Đảng.

Thứ trưởng đề nghị Hội nghị tập trung đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện kết quả công tác Đảng trong năm 2022, chỉ ra mặt tích cực đã đạt được và cần duy trì, phát huy; đồng thời với nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc nêu gương nhìn thẳng vào những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại để có giải pháp khắc phục, giải quyết triệt để trong thời gian tới.

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan cho biết,, trong năm 2022, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Bộ lãnh đạo các cấp ủy đảng trong việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chủ động tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, nội dung và đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Các cấp ủy đảng đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Bộ các giải pháp để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư và thống kê.

Đảng ủy cơ quan đã sớm thành lập và ban hành quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 và bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng ủy cơ quan và các đảng ủy trực thuộc; công tác tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 được thực hiện khoa học, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cả về nội dung và tiến độ.

Công tác xây dựng Đảng đặc biệt là về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tổ chức, cán bộ tiếp tục được chú trọng; Việc phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Trung ương, của Đảng ủy Khối. Đảng ủy cơ quan đã triển khai có hiệu quả các đợt đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ theo yêu cầu của Trung ương, của Đảng ủy Khối.

Về phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan nhấn mạnh, để phát huy các kết quả đạt được trong năm 2022, Đảng ủy cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ nghiên cứu, quán triệt và triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nghiêm túc triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên.

Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm phòng ngừa các nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của từng đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Tại Hội nghị, các ý kiến cơ bản đồng ý với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và đánh giá cao các kết quả Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được trong năm qua. Các đại biểu cũng tham luận, chia sẻ liên quan đến công tác đảng, công tác chuyên môn tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Bộ.

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao cũng như phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng bộ để đạt nhiều thành tựu lớn trong bối cảnh năm 2022 có nhiều biến động và khó khăn.

Công tác xây dựng đảng được Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm sát sao, thường xuyên quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương và tổ chức nhiều cuộc họp để học tập, nghiên cứu, quán triệt. Đồng thời Đảng ủy cơ quan đã làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội và công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ công tác Đảng và công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2022 để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023, triển khai đầy đủ các nội dung công tác Đảng theo đúng điều lệ và chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy, đồng thời truyền đạt tới toàn thể cán bộ thông điệp của Bộ trưởng và ngành Kế hoạch và Đầu tư là “trí tuệ, đạo đức, bản lĩnh và nghị lực; luôn tu dưỡng, rèn luyện bản thân kết hợp với tinh thần đoàn kết, tương thân thương ái, nỗ lực hết mình để cùng lan tỏa ngọn lửa nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường, vì khát vọng phát triển để xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”./.

Bảo Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 5267
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.