Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 13/01/2023-12:37:00 PM
Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(MPI) - Ngày 13/01/2023, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh đã diễn ra Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam tham dự Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Bến Tre phát biểu mở đầu Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng thẩm định là đại diện các bộ, ngành, các chuyên gia phản biện; đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; về phía tỉnh Bến Tre có Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan thuộc tỉnh.

Phát biểu mở đầu Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, công tác lập quy hoạch đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của từng ngành, từng vùng, từng địa phương nói riêng. Việc lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 cần nhận diện các yếu tố mới, trong điều kiện hoàn cảnh mới để chủ động ứng phó với các thách thức. Từ bối cảnh mới, nhận ra đâu là cơ hội, đâu là thách thức mới, sẵn sàng ứng phó vượt qua các thách thức, góp phần xây dựng đất nước phát triển. Đồng thời nhấn mạnh đến bối cảnh thuận lợi trong việc lập quy hoạch tỉnh Bến Tre.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, với vị trí tiếp giáp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, chỉ cách Thành phố Hồ Chí Minh 86km, tỉnh Bến Tre có hệ thống giao thông đường thủy với bốn sông chính hướng ra biển Đông và hệ thống kênh, rạch là các trục giao thông đối ngoại quan trọng gắn kết Bến Tre với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, rất thuận lợi cho việc phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đặc biệt, kể từ khi được Chính phủ quan tâm đầu tư xây dựng các cầu: Rạch Miễu (năm 2008), Hàm Luông (năm 2010) và Cổ Chiên (năm 2015) đã phá thế cô lập về giao thông đường bộ giúp tiềm năng kinh tế - xã hội của Bến Tre được khơi dậy và phát triển mạnh mẽ. Kinh tế phát triển khá toàn diện; hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng; diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống người dân tiếp tục được cải thiện. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Bến Tre vẫn còn những tồn tại, hạn chế như kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người không đạt chỉ tiêu Nghị quyết; tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa đạt yêu cầu; công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch chưa tạo đột phá trong phát triển; hạ tầng kinh tế - xã hội thiếu đồng bộ, nhất là hạ tầng kết nối giữa các huyện, kết nối liên tỉnh; thiếu chủ động trong ứng phó hạn mặn; quản lý tài nguyên và môi trường còn hạn chế.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, trong những năm tới, để đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, đưa tỉnh Bến Tre phát triển nhanh, bền vững, Bến Tre cần phải xây dựng một bản quy hoạch tỉnh có thể đề ra các phương án phát triển phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh, giải quyết các khó khăn, thách thức, đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc. Bên cạnh đó, cần huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài địa phương để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tạo sự đột phá mới trong phát triển, hướng tới một khát vọng thịnh vượng, trong thời gian qua, tỉnh Bến Tre đã nỗ lực, tập trung xây dựng được bản quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 để trình Hội đồng thẩm định xem xét trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết, ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch, tỉnh Bến Tre đã khẩn trương triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh song song với lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược ĐMC; các bước theo quy trình lập Quy hoạch và Báo cáo luôn bám sát và tuân thủ theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Tỉnh Bến Tre đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của Quy hoạch tỉnh trong giai đoạn tới, vì vậy trong quá trình lập Quy hoạch đã nghiên cứu, chọn lựa các định hướng, chiến lược phát triển và kịch bản phát triển để khai thác và phát huy hiệu quả nhất nguồn lực nội tại của địa phương kết hợp với huy động các nguồn lực khác. Đồng thời, tỉnh Bến Tre xác định, Quy hoạch tỉnh phải nằm trong tổng thể chung của Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Quy hoạch ngành, Quy hoạch tổng thể quốc gia, vì vậy, trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh đã nghiên cứu, lồng ghép các nội dung quan trọng của Quy hoạch vùng, Quy hoạch ngành đã được phê duyệt và bám sát theo định hướng của Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Tỉnh Bến Tre mong nhận được ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh, các bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, các nhà khoa học đối với Quy hoạch tỉnh Bến Tre và Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh, để Bến Tre có một bản quy hoạch tốt nhất, khả thi nhất, chất lượng nhất nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bến Tre; đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả Quy hoạch vùng cũng như các Quy hoạch ngành và Quy hoạch tổng thể quốc gia, ông Trần Ngọc Tam nhấn mạnh.

Theo báo cáo quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tại Hội nghị, trong quá trình chỉ đạo, triển khai lập quy hoạch, tỉnh Bến Tre luôn căn cứ vào đề cương đã được được phê duyệt tại Quyết định số 916/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, tuân thủ các bước lập quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như của các bộ, ngành Trung ương có liên quan.

Quy hoạch tỉnh Bến Tre đưa ra mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh có trình độ phát triển ở mức khá của cả nước dựa trên thu hút hiệu quả nguồn lực đầu tư để mở rộng không gian phát triển tỉnh về hướng Đông gắn với kinh tế biển; Năng suất lao động tăng trưởng cao trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nhân lực; Phát triển kinh tế số, kinh tề xanh, kinh tề tuần hoàn trên địa bàn tỉnh; Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế các-bon thấp; Có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng số đồng bộ, hiện đại và kết nối thuận lợi với các tỉnh trong vùng và cả nước; Lấy sự cân bằng phát triển kinh tế bền vững và đời sống người dân làm trọng tâm gắn với phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - thể thao, an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng được tăng cường; Môi trường sinh thái được bảo vệ.

Tầm nhìn đến năm 2050, Bến Tre sẽ phát triển thịnh vượng, với đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh, có môi trường sống lý tưởng cho người dân.

Quy hoạch tỉnh Bến Tre xác định 05 quan điểm phát triển tỉnh trong thời kỳ quy hoạch, trong đó nhấn mạnh quan điểm phát triển về hướng Đông (hướng biển với trọng tâm là kinh biển) là tầm nhìn xuyên suốt của thời kỳ quy hoạch với mục tiêu lấn biển tạo quỹ đất, mở rộng không gian phát triển mới.

Tỉnh Bến Tre xây dựng 03 kịch bản và chọn kịch bản 02, cao nhất (Tăng trưởng nhanh và bền vững) là kịch bản ưu tiên lựa chọn trong thời kỳ quy hoạch, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá của cả nước.

Quy hoạch xác định 05 khâu đột phá chiến lược, trong đó điểm nhấn là phát triển về hướng Đông, phát triển kinh tế biển, từng bước hình thành khu kinh tế biển quy mô, hiện đại. Không gian phát triển tỉnh chia thành 03 vùng; 05 hành lang kinh tế.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Tham gia ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng, về cơ bản hồ sơ lập quy hoạch tỉnh Bến Tre đáp ứng yêu cầu; được xây dựng đầy đủ, công phu, khoa học; xác định được các thách thức cũng như tham vọng phát triển. Đồng thời tập trung cho ý kiến về tính hợp lý và sự đảm bảo để phù hợp quy định tại Điều 32 của Luật Quy hoạch về nội dung thẩm định quy hoạch; đánh giá phương pháp lập quy hoạch và nội dung bản quy hoạch Bến Tre, đặc biệt về việc áp dụng phương pháp tích hợp quy hoạch về dữ liệu, chồng lớp bản đồ; Xác định vai trò, vị thế của tỉnh trong vùng gắn với những điều kiện riêng có của tỉnh; Quan điểm, triết lý, tầm nhìn phát triển của tỉnh trong kỳ quy hoạch; Định hướng phát triển trong từng ngành, từng địa phương; Kịch bản, mục tiêu, hành lang phát triển; Định hướng phân bổ không gian từng ngành, từng địa phương; định hướng phân bổ nguồn lực, phân bổ các dự án có tính đột phá và tạo động lực cho sự phát triển của Bến Tre; về các phương án phát triển hệ thống đô thị và nông thôn, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu, phân bổ và khoanh vùng đất đai; xác định rõ hơn vai trò của nông nghiệp đối với đóng góp cho tăng trưởng, cho đời sống xã hội; đánh giá hiệu quả, tiềm năng sử dụng đất đối với ngành này, chuyển từ sản xuất số lượng sang tăng chất lượng nông sản. Danh mục dự án ưu tiên đầu tư, đặc biệt là các dự án kết cấu hạ tầng để kết nối với các tỉnh trong vùng như dự án giao thông vận tải.

Tập trung cho ý kiến về những điều kiện riêng có của tỉnh Bến Tre; khả năng lấn biển; hiện trạng đô thị nông thôn; Cùng với đó là cho ý kiến đối với Báo cáo thẩm định do Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định chuẩn bị và gửi xin ý kiến tại phiên họp này.

Sau khi đã thảo luận, cho ý kiến, các thành viên Hội đồng thẩm định đã xem xét, biểu quyết vào Phiếu đánh giá với kết quả 100% đồng ý thông qua với điều kiện có chỉnh sửa, bổ sung.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, các chuyên gia và đề nghị tỉnh Bến Tre tiếp thu, hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 6235
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.