Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 30/12/2022-16:48:00 PM
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 12 và năm 2022

I. Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2022

1. Doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường

Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong năm 2022 tiếp tục đạt kỷ lục mới, với 208.368 doanh nghiệp, tăng 30,3% so với năm 2021, gấp 1,3 lần mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giai đoạn 2017-2021 (167.029 doanh nghiệp).

1.1. Doanh nghiệp thành lập mới

Số doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2022 là 148.533 doanh nghiệp, tăng 27,1% so với năm 2021, gấp 1,1 lần mức bình quân giai đoạn 2017-2021 (129.611 doanh nghiệp). Số vốn đăng ký thành lập trong năm 2022 đạt 1.590.860 tỷ đồng, giảm 1,3% so với năm 2021.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2022 là 4.763.536 tỷ đồng (tăng 15,2% so với năm 2021), trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 1.590.860 tỷ đồng (giảm 1,3% so với năm 2021). Có 50.386 doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn trong năm 2022 (tăng 15,8% so với năm 2021), số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 3.172.676 tỷ đồng (tăng 25,7% so với năm 2021). Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong năm 2022 đạt 10,7 tỷ đồng, giảm 22,3% so với năm 2021.

Có 15/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với năm 2021, trong đó có: Hoạt động dịch vụ khác (tăng 73,8%); Dịch vụ lưu trú và ăn uống (tăng 66,3%); Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (tăng 65,5%); Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (tăng 65,5%); Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (tăng 54,7%)…

Doanh nghiệp thành lập mới đa phần có quy mô nhỏ (từ 0 - 10 tỷ đồng) với 133.367 doanh nghiệp (chiếm 89,8%, tăng 30,2% so với năm 2021), chủ yếu thuộc nhóm ngành Dịch vụ với 110.285 doanh nghiệp, chiếm 74,2% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 31,9% so với năm ngoái. Nhóm ngành Công nghiệp và Xây dựng có 36.289 doanh nghiệp gia nhập thị trường, chiếm 24,4% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 16,1% so với năm 2021. Khu vực Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ghi nhận 1.959 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm 1,3% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, giảm 2% so với năm ngoái.

Cả 06 khu vực trên cả nước đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với năm 2021: Trung du và miền núi phía Bắc (6.932 doanh nghiệp, tăng 13,1%); Tây Nguyên (4.470 doanh nghiệp, tăng 18%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (20.080 doanh nghiệp, tăng 19,2%); Đồng bằng Sông Hồng (45.472 doanh nghiệp, tăng 19,9%); Đông Nam Bộ (60.043 doanh nghiệp, tăng 36,9%) và Đồng bằng Sông Cửu Long (11.536 doanh nghiệp, tăng 38,8%).

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2022 là 981.332 lao động, tăng 14,9% so với năm 2021.

1.2. Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2022 là 59.835 doanh nghiệp, tăng 38,8% so với năm 2021, gấp 1,6 lần mức bình quân giai đoạn 2017-2021(37.418 doanh nghiệp).

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở tất cả 17 lĩnh vực, trong đó phải kể đến một số lĩnh vực chịu nhiều tác động bởi dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua đã có sự phục hồi tích cực: Hoạt động dịch vụ khác (1.752 doanh nghiệp, tăng 318,1%); Sản xuất phân phối, điện, nước, gas (912 doanh nghiệp, tăng 183,2%); Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (512 doanh nghiệp, tăng 82,2%); Giáo dục và đào tạo (1.473 doanh nghiệp, tăng 78,5%); Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (3.338 doanh nghiệp, tăng 57,7%) và Kinh doanh bất động sản (2.081 doanh nghiệp, tăng 56,7%) ...

2. Tình hình doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Trong năm 2022, có 143.198 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 19,5% so với năm 2021. Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn (chiếm 51,5%), cụ thể:

- Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong năm 2022 là 73.801 doanh nghiệp, tăng 34,3% so với năm 2021. Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong năm 2022 có thời gian hoạt động ngắn, dưới 5 năm với 34.720 doanh nghiệp (chiếm 47%); tập trung chủ yếu ở quy mô nhỏ (dưới 10 tỷ đồng) với 65.502 doanh nghiệp (chiếm 88,8%, tăng 32,2% so với năm 2021).

- Số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là 50.788 doanh nghiệp, tăng 5,5% so với năm 2021. Các doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng với 44.508 doanh nghiệp (chiếm 87,6%, tăng 2,5% so với năm 2021).

- Số doanh nghiệp giải thể trong năm 2022 là 18.609 doanh nghiệp, tăng 11,2% so với năm 2021. Trong đó, có 12/17 ngành kinh doanh chính có số lượng doanh nghiệp giải thể tăng so với 2021. Phần lớn doanh nghiệp giải thể trong năm 2022 có thời gian hoạt động ngắn (dưới 5 năm) với 12.552 doanh nghiệp (chiếm 67,5%) và tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 - 10 tỷ đồng với 16.160 doanh nghiệp (chiếm 86,8%, tăng 9% so với năm 2021).

II. Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 12/2022

1. Doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường

Tháng 12/2022 có 10.769 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 107.169 tỷ đồng, giảm 4% về số doanh nghiệp và giảm 31,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 12/2022, chỉ có 01/06 vùng trên cả nước có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2021: Đồng bằng Sông Hồng (3.315 doanh nghiệp, tăng 4,1%).

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 12/2022 là 72.362 người, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 12/2022 ghi nhận có 6.104 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 44,5% so với cùng kỳ năm 2021.

2. Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Trong tháng 12/2022, cả nước có 11.384 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, giảm 18,4% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có:

- 3.776 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2021;

- 5.847 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, giảm 35,4% so với cùng kỳ năm 2021;

- 1.761 doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 479
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.