Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2023
English
a A
Ngày 16/03/2023-14:05:00 PM
Hội đồng thẩm định thông qua quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(MPI) - Phát biểu kết luận Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cho biết, ý kiến của các đại biểu đánh giá, quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, khoa học và cơ bản đáp ứng yêu cầu được quy định. Nội dung quy hoạch thể hiện khá rõ nét khát vọng vươn lên, sự liên kết, đồng bộ hạ tầng, sắp xếp không gian phát triển của tỉnh trong thời gian tới.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì Hội nghị. Ảnh: MPI

Theo báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến thẩm định và Dự thảo báo cáo thẩm định đối với Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ông Đinh Trọng Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tại Hội nghị, nội dung hồ sơ quy hoạch Quảng Ngãi trình thẩm định phù hợp với định hướng phát triển đất nước của Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc khóa XIII của Đảng; Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025.

Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi đã được nghiên cứu công phu, nghiêm túc; phân tích, xây dựng dựa trên một hệ thống thông tin, dữ liệu khá đầy đủ, đáng tin cậy về hiện trạng, tiềm năng và khả năng phát triển, đảm bảo tính khả thi; được chia thành 05 phần, gồm 22 Chương thể hiện đầy đủ 16 nội dung chính theo Điều 27 Luật Quy hoạch.

Các ý kiến thẩm định cơ bản thống nhất với nội dung quy hoạch, đồng thời đề nghị nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện quy hoạch, tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: sự phù hợp của Quy hoạch với nhiệm vụ lập quy hoạch; việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Quy hoạch; việc tích hợp nội dung quy hoạch và sự phù hợp của quy hoạch với quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch về nội dung quy hoạch tỉnh; Đối với Báo cáo kết quả đánh giá môi trường chiến lược, đa số các ý kiến đều cơ bản thống nhất với Báo cáo và đề nghị chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện một số nội dung.

Đây là bản quy hoạch được lập theo cách tiếp cận tích hợp, đa ngành, nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, phù hợp với quan điểm, định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành, lĩnh vực cấp quốc gia, Quy hoạch vùng đã được phê duyệt hoặc đang được lập đồng thời; cụ thể hóa tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đã được Bộ Chính trị chỉ đạo tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 và đảm bảo tính liên kết, thống nhất, đồng bộ trong định hướng phát triển giữa các ngành, lĩnh vực thông qua việc xây dựng 38 nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù, hiện trạng phát triển kinh tế và thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực; quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển của tỉnh; phương hướng phát triển và quy hoạch các ngành, lĩnh vực; vị thế và vai trò của tỉnh Quảng Ngãi đối với vùng, quốc gia; nguyên nhân tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm; về tiềm năng, vị trí, cơ hội của du lịch Quảng Ngãi với các địa phương có điều kiện tương đồng.

Sau khi thảo luận, cho ý kiến, các thành viên Hội đồng, các ủy viên phản biện đã tiến hành biểu quyết vào phiếu đánh giá đối với Quy hoạch tỉnh; Báo cáo ĐMC và Dự thảo Báo cáo thẩm định với kết quả 100% đồng ý thông qua với điều kiện sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng.

Phát biểu tiếp thu ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cảm ơn các ý kiến góp ý quý báu của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, của các thành viên Hội đồng và khẳng định, trên cơ sở các ý kiến và kết luận của Chủ tịch Hội đồng, tỉnh Quảng Ngãi sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan lĩnh hội, tiếp thu đầy đủ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các bộ, ngành, chuyên gia trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch để Quảng Ngãi tiếp tục phát triển trong thời gian tới, đăc biệt là với vai trò được xác định một trong 04 tỉnh nằm trong vùng động lực miền Trung theo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao tinh thần làm việc của Hội đồng thẩm định và để sớm hoàn thiện nội dung trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ trưởng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến của các bộ, ngành, chuyên gia. Trong đó, tập trung làm rõ một số nội dung như quy trình lập quy hoạch, việc triển khai đồng thời giữa quá trình lập quy hoạch và thực hiện đánh giá môi trường chiến lược; việc tiếp thu các ý kiến trong quá trình lập quy hoạch.

Rà soát, làm rõ các tồn tạo hạn chế lớn nhất hiện nay, đặc biệt là các điểm nghẽn, nút thắt trong phát triển, trong đó lưu ý đến cơ cấu kinh tế, phát triển đô thị; Làm rõ các mối quan hệ vùng, liên kết phát triển của Quảng Ngãi với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung để thấy được sự liên kết chặt chẽ với tỉnh Quảng Nam và Bình Định và cả với vùng Tây Nguyên (Kon Tum). Từ đó xác định rõ hơn những lợi thế, cơ hội mới của tỉnh để có thể tận dụng trong thời gian tới, đặc biệt nhấn mạnh đến các cụm công nghiệp gắn với cảng nước sâu, sân bay, đây là các khu công nghiệp đặc biệt quan trọng không những của vùng mà của cả nước; các tuyến hạ tầng giao thông được hình thành trong tương lai.

Bổ sung luận chứng làm rõ tính khả thi của các kịch bản phát triển, trong đó phải xác định rõ các động lực, đột phá cho tăng trưởng, đóng góp của từng ngành lĩnh vực trong tăng trưởng của tỉnh. Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, cần phải thể hiện rõ nét, mang tính táo bạo, đột phá, mạnh dạn thay đổi tư duy, từ đó có những ưu tiên, phân vùng để thu hút đầu tư. Về đô thị hóa, đây được coi là đột phá nhưng chưa được thể hiện rõ trong quy hoạch, trong khi đây là trụ cột gắn với phát triển công nghiệp, đóng góp cho tăng trưởng và từ đó sẽ phát triển dịch vụ. Do vậy, Bộ trưởng đề nghị tỉnh Quảng Ngãi rà soát lại các cơ cấu ngành kinh tế, các trụ cột, ưu tiên đột phá, tận dụng được các lợi để phát triển bền vững.

Rà soát lại vai trò, vị trí và sứ mệnh mới của tỉnh Quảng Ngãi là nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung theo tinh thần Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 81 của Quốc hội. Từ đó lựa chọn các mô hình, xu thế mới của nền kinh phù hợp.

Về mô hình tăng trưởng, cơ bản thống nhất theo quan điểm về tổ chức, sắp xếp không gian phát triển của tỉnh, quan điểm đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn dựa trên mục tiêu phát triển hài hòa và bao trùm. Bổ sung luận chứng rõ việc xác định các khâu đột phá, các ngành quan trọng, đưa ra các ngành đảm bảo phát triển cân đối. Các định hướng, phương án phải đảm bảo đồng bộ với các quy hoạch quốc gia đã được ban hành và các quy hoạch đang lập.

Xác định cụ thể khu vực hạn chế phát triển, khuyến khích phát triển để làm căn cứ cho hình thành các vùng động lực phát triển; rà soát, xem xét thể hiện rõ chức năng của các hành lang, sự liên kết phát triển với các tỉnh lân cận; xác định rõ một số khu vực động lực chính để ưu tiên đầu tư, làm đầu tàu lôi kéo các khu vực khác phát triển; đồng thời làm rõ việc liên kết phát triển giữa cảng hàng không Chu Lai với cảng Dung Quất.

Về chỉ tiêu sử dụng đất, Bộ trưởng đề nghị rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất đảm bảo phù với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022.

Về phát triển ngành du lịch, rà soát lại các sản phẩm du lịch và định hướng phát triển, tập trung vào sự đặc thù khác biệt nhưng đảm bảo cạnh tranh và mang lại giá trị cao; dựa vào vị trí địa lý “cầu nối” liên kết của vùng Nam Trung Bộ với Tây Nguyên; Lý Sơn - nơi hội tụ của những giá trị tự nhiên; văn hóa Sa Huỳnh; Khu chứng tích Sơn Mỹ để phát triển du lịch mang tính đặc thù, đặc biệt.

Về đô thị hóa, xem xét điều chỉnh, nâng tỷ trọng vì đây là đóng góp quan trọng, bám vào các hành lang kinh tế đã định hình; gắn kết lan tỏa, tác động bổ trợ lẫn nhau tốt hơn.

Về Báo cáo kết quả đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch, tiếp tục rà soát, đánh giá sự phù hợp, mối quan hệ giữa các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch với các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường và dự báo tác động; các vấn đề môi trường chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; các giải pháp duy trì xu hướng tích cực, giảm thiểu xu hướng tiêu cực của các vấn đề môi trường chính.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị tỉnh Quảng Ngãi xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung, số liệu trong Báo cáo Quy hoạch và hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong Hồ sơ Quy hoạch; hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định hiện hành, sau đó gửi hồ sơ đến cơ quan thường trực Hội đồng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) để tiến hành rà soát, hoàn thiện trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; mở ra những cơ hội phát triển mới và định hình các giá trị mới cho tỉnh Quảng Ngãi trong thời kỳ quy hoạch./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 2414
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.