Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 30/03/2023-17:31:00 PM
Tổ công tác của Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chương trình mục tiêu quốc gia
(MPI) - Chiều ngày 30/3/2023, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã tham dự buổi làm việc của Tổ công tác của Đoàn giám sát của Quốc hội “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương tại buổi làm việc. Ảnh: MPI

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã trình bày báo cáo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG). Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội và kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương phù hợp với công tác tổ chức, điều hành của Chính phủ; trình ban hành quy định về quản lý vốn đầu tư công trong thực hiện các CTMTQG theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước; trình ban hành Quy định nguyên tắc xây dựng Bộ chỉ số, biểu mẫu và quy chế phối hợp, trách nhiệm thu thập, lưu trữ, thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá CTMTQG.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ báo cáo Quốc hội thông qua 100.000 tỷ đồng (vốn trong nước) kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua bổ sung 2.050 tỷ đồng (88,6 triệu USD vốn nước ngoài) kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho thực hiện 3 CTMTQG.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, triển khai thực hiện các Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH ngày 22/5/2022 và Nghị quyết số 659/NQ-UBTVQH ngày 14/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ đã tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ giao 101.605,593 tỷ đồng (đạt 99,56% kế hoạch) vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định. Đối với vốn còn lại của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Bộ đã tổng hợp trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG, trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ triển khai thực hiện một số giải pháp cụ thể như tập trung hoàn thành xây dựng, trình ban hành, ban hành các văn bản quản lý, điều hành chung các CTMTQG.

Chủ động thực hiện tốt vai trò thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương các CTMTQG; tăng cường công tác phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thu thập dữ liệu, đánh giá tình hình thực hiện các CTMTQG, định kỳ báo cáo tại Phiên họp Chính phủ hằng tháng.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ chương trình, cơ quan có liên quan kịp thời đánh giá tình hình, đề xuất giải pháp chỉ đạo, điều hành và xử lý vướng mắc, khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các CTMTQG. Chủ động phối hợp cung cấp thông tin đầy đủ cho các cơ quan thanh tra, kiểm toán thực hiện các kế hoạch kiểm toán, thanh tra chuyên đề về CTMTQG.

Tham gia ý kiến, Tổ công tác thuộc Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, đến thời điểm báo cáo, hệ thống cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình giữa trung ương, các bộ ngành nói chung và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cơ bản đầy đủ, đồng bộ về nội dung, hướng dẫn thực hiện, tạo cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời nhấn mạnh đến các nội dung hướng dẫn thực hiện dự án thuộc các CTMTQG; cơ chế huy động nguồn vốn tín dụng; tổ chức thực hiện cơ chế quản lý các chương trình; tình hình, tiến độ thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải ngân dự toán, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước hằng tháng về các CTMTQG…

Tổ công tác thuộc Đoàn giám sát của Quốc hội đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quyết liệt thực hiện các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, hoàn thiện thể chế về quản lý, điều hành chung các CTMTQG, cụ thể như khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP; trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế phối hợp trong xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thu thập dữ liệu, đánh giá tình hình thực hiện các CTMTQG./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 256
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.