Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022
English
a A

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020 (16/05/2020-15:27:00 PM) Quyết định số 748/QĐ-BKHĐT ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (14/04/2018-09:45:00 AM) Quyết định số 445/QĐ-BKHĐT ngày 11/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến dân cư năm 2018 (22/03/2018-09:35:00 AM) Quyết định số 111/QĐ-BCĐ896 ngày 15/3/2018 của Ban chỉ đạo 896.
Phân công nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (20/01/2018-09:29:00 AM) Quyết định số 54/QĐ-BKHĐT ngày 17/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (02/01/2018-09:41:00 AM) Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ.
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.