Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022
English
a A

Công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (30/07/2017-09:50:00 AM) Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tháng 10 năm 2015 (13/11/2015-16:41:00 PM) Công văn số 9418/VPCP-TCCV ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.
Hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp (26/06/2015-16:42:00 PM) Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 (03/02/2015-16:44:00 PM) Công văn số 254/BTP-KSTT ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tư pháp.
Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 (06/01/2015-16:46:00 PM) Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Trang
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.