Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2023

  • Tổng vốn thực hiện: 1.350 triệu USD
  • Tổng vốn đăng ký
  • - Đăng ký cấp mới: 1.204,92 triệu USD
    - Đăng ký tăng thêm: 306,29 triệu USD
    - Góp vốn, mua cổ phần: 174,14 triệu USD
  • Tổng số dự án
  • - Tổng dự án cấp mới: 153 dự án
    - Tổng dự án tăng thêm: 89 lượt dự án
    - Góp vốn, mua cổ phần: 204 dự án
  • Tổng xuất khẩu
  • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 19.239 triệu USD
    - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 19.100 triệu USD
  • Tổng nhập khẩu: 16.300 triệu USD  
Xem tiếp >>

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2023

  • Tổng số DN thành lập mới: 33.905
  • Tổng số vốn đăng ký: 310.331 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 212.287
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 23.041
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 42.858
  • Tổng số DN không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể:
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 4.617
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn