Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023
Ngày 09/01/2017-21:54:00 PM
Lập và gửi báo cáo giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư năm 2016
Công văn số 152/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

File đính kèm:
CONGVAN152.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 6043
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn