Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023
Ngày 25/01/2017-10:36:00 AM
Video hướng dẫn chủ đầu tư cập nhật thông tin dự án trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước
(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

File đính kèm:
Hướng_dẫn_đầu_tư_công.mp4
    Tổng số lượt xem: 12957
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn