Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 8 tháng 2 năm 2023
Ngày 14/07/2015-13:09:00 PM
Triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước (lần 2)
Công văn số 4692/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

File đính kèm:
933.4692.BKHDT.pdf
BKHDT_ThongTinDuAn_v2_(3).xls
2249.BKHDT.TrienkhaihethongGSDGDTduansudungvonNN_(lan1).PDF
    Tổng số lượt xem: 6347
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn