Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 7 tháng 6 năm 2023
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 903005
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 258 Nguyễn Công TrứCập nhật Tổng mức đầu tư07/06/2023
22:06:56
2Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 89 Hàm NghiCập nhật Tổng mức đầu tư07/06/2023
22:04:02
3Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 89 Hàm NghiCập nhật Quyết định phê duyệt TKTC và TDT07/06/2023
22:03:57
4Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 89 Hàm NghiCập nhật Tổng mức đầu tư07/06/2023
22:03:20
5Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 27 Nguyễn Thái BìnhCập nhật Tổng mức đầu tư07/06/2023
21:59:39
6Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 214 Nguyễn Trãi (2017)Thêm mới báo cáo giám sát07/06/2023
21:51:40
7Quận 1Sửa chữa, nâng cấp hẻm 54 Ký ConCập nhật Quyết định phê duyệt TKTC và TDT07/06/2023
21:46:04
8Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 214 Nguyễn Trãi (2017)Cập nhật nhu cầu vốn07/06/2023
21:45:22
9Quận 1Sửa chữa, nâng cấp hẻm 54 Ký ConCập nhật thông tin dự án07/06/2023
21:45:08
10Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 29 CalmetteCập nhật Quyết định phê duyệt TKTC và TDT07/06/2023
21:43:11
11Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 29 CalmetteCập nhật thông tin dự án07/06/2023
21:42:38
12Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 16 Võ Văn KiệtCập nhật thông tin dự án07/06/2023
21:40:57
13Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 214 Nguyễn Trãi (2017)Cập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng07/06/2023
21:40:54
14Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 214 Nguyễn Trãi (2017)Cập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng07/06/2023
21:39:54
15Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 22 YersinCập nhật Quyết định phê duyệt TKTC và TDT07/06/2023
21:38:55
16Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 22 YersinCập nhật thông tin dự án07/06/2023
21:38:03
17Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 19 Ký ConCập nhật thông tin dự án07/06/2023
21:36:10
18Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 214 Nguyễn Trãi (2017)Cập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng07/06/2023
21:35:46
19Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 19 Ký ConCập nhật thông tin dự án07/06/2023
21:34:28
20Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 214 Nguyễn Trãi (2017)Cập nhật thông tin cấp vốn07/06/2023
21:32:54
Tổng số bản ghi: 903005
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn