Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 901595
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà BèSửa chữa hồ bơi Huyện ĐoànCập nhật thông tin dự án30/05/2023
16:55:22
2Vĩnh LongĐường liên ấp Bờ Liệt Sỹ đến cống hở ông Tổng, xã Tân Long Hội, huyện Mang ThítThêm mới dự án30/05/2023
16:47:29
3Huyện Sơn HàĐường ĐH 72 (Sơn Nham-Sơn Kỳ)Cập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng30/05/2023
16:47:24
4Huyện Sơn HàĐường ĐH 72 (Sơn Nham-Sơn Kỳ)Cập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng30/05/2023
16:44:41
5Huyện Sơn HàĐường ĐH 72 (Sơn Nham-Sơn Kỳ)Cập nhật giải ngân chi phí không đấu thầu30/05/2023
16:41:35
6Huyện Sơn HàĐường ĐH 72 (Sơn Nham-Sơn Kỳ)Cập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng30/05/2023
16:40:40
7Huyện Sơn HàĐường ĐH 72 (Sơn Nham-Sơn Kỳ)Cập nhật gói thầu30/05/2023
16:39:44
8Huyện Sơn HàĐường ĐH 72 (Sơn Nham-Sơn Kỳ)Cập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng30/05/2023
16:37:37
9Huyện Sơn HàĐường ĐH 72 (Sơn Nham-Sơn Kỳ)Cập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng30/05/2023
16:34:13
10Thành phố Bến TreCống ngăn mặn Cầu Bản xã Mỹ Thạnh An - Phú NhuậnCập nhật thông tin dự án30/05/2023
16:31:34
11Huyện Sơn HàĐường ĐH 72 (Sơn Nham-Sơn Kỳ)Cập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng30/05/2023
16:31:14
12Vĩnh LongCầu Đình Bình Lộc, xã Tân Long, huyện Mang ThítCập nhật gói thầu30/05/2023
16:30:19
13Thành phố Bến TreCống ngăn mặn Cầu Bản xã Mỹ Thạnh An - Phú NhuậnCập nhật thông tin dự án30/05/2023
16:29:10
14Huyện Sơn HàĐường ĐH 72 (Sơn Nham-Sơn Kỳ)Cập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng30/05/2023
16:28:29
15Vĩnh LongCầu Đình Bình Lộc, xã Tân Long, huyện Mang ThítCập nhật gói thầu30/05/2023
16:28:22
16Vĩnh LongCầu Đình Bình Lộc, xã Tân Long, huyện Mang ThítCập nhật gói thầu30/05/2023
16:25:47
17Huyện Sơn HàĐường ĐH 72 (Sơn Nham-Sơn Kỳ)Cập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng30/05/2023
16:24:34
18Vĩnh LongCầu Đình Bình Lộc, xã Tân Long, huyện Mang ThítCập nhật gói thầu30/05/2023
16:23:35
19Vĩnh LongCầu Đình Bình Lộc, xã Tân Long, huyện Mang ThítCập nhật gói thầu30/05/2023
16:21:18
20Huyện Sơn HàĐường ĐH 72 (Sơn Nham-Sơn Kỳ)Cập nhật thông tin cấp vốn30/05/2023
16:12:11
Tổng số bản ghi: 901595
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn