Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28 tháng 9 năm 2022
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 812954
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Quận 6 Xây dựng mới Trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 3 Quận 6Cập nhật gói thầu28/09/2022
16:52:02
2Huyện Bình Chánh Nạo vét kênh thủy lợi tổ 18B, 22A, 21Cập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng28/09/2022
16:40:05
3Huyện Mỹ ĐứcCải tạo, nâng cấp đường giáp kênh 3 xã đoạn từ Đường Ma đến Đường Phe TDP Văn Giang, thị trấn Đại NghĩaCập nhật chủ trương đầu tư dự án trong nước28/09/2022
16:30:20
4Huyện Mỹ ĐứcCải tạo, nâng cấp đường giáp kênh 3 xã đoạn từ Đường Ma đến đường Phe TDP Văn Giang, thị trấn Đại NghĩaThêm mới dự án28/09/2022
16:25:29
5Huyện Mỹ ĐứcCải tạo, nâng cấp đường giáp kênh 3 xã đoạn từ Đường Ma đến Đường Phe TDP Văn Giang, thị trấn Đại NghĩaCập nhật chủ trương đầu tư dự án trong nước28/09/2022
16:09:51
6Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ ĐứcNâng cấp, Mở rộng đường Lê Hữu Kiều (đoạn từ đường Nguyễn Thị Định đến sông Giồng Ông Tố)Cập nhật khối lượng thực hiện28/09/2022
16:07:02
7Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ ĐứcNâng cấp, Mở rộng đường Lê Hữu Kiều (đoạn từ đường Nguyễn Thị Định đến sông Giồng Ông Tố)Cập nhật khối lượng thực hiện28/09/2022
16:04:43
8Huyện Phong ĐiềnXây dựng nhà văn hóa ấp Nhơn Lộc 1Cập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng28/09/2022
16:04:31
9Huyện Phong ĐiềnXây dựng nhà văn hóa ấp Nhơn Lộc 1Cập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng28/09/2022
16:03:14
10Huyện Mỹ ĐứcCải tạo, nâng cấp đường giáp kênh 3 xã đoạn từ Đường Ma đến Đường Phe TDP Văn Giang, thị trấn Đại NghĩaCập nhật chủ trương đầu tư dự án trong nước28/09/2022
16:01:52
11Huyện Phong ĐiềnXây dựng nhà văn hóa ấp Nhơn Lộc 1Cập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng28/09/2022
16:01:38
12Huyện Mỹ ĐứcCải tạo, nâng cấp đường giáp kênh 3 xã đoạn từ Đường Ma đến Đường Phe TDP Văn Giang, thị trấn Đại NghĩaThêm mới chủ trương đầu tư dự án trong nước28/09/2022
16:00:09
13Huyện Phong ĐiềnXây dựng nhà văn hóa ấp Nhơn Lộc 1Cập nhật khối lượng nghiệm thu28/09/2022
16:00:04
14Huyện Phong ĐiềnXây dựng nhà văn hóa ấp Nhơn Lộc 1Cập nhật khối lượng nghiệm thu28/09/2022
15:59:04
15Huyện Phong ĐiềnXây dựng nhà văn hóa ấp Nhơn Lộc 1Cập nhật khối lượng nghiệm thu28/09/2022
15:57:34
16Huyện Phong ĐiềnXây dựng nhà văn hóa ấp Nhơn Lộc 1Cập nhật khối lượng thực hiện28/09/2022
15:54:53
17Huyện Phong ĐiềnXây dựng nhà văn hóa ấp Nhơn Lộc 1Cập nhật khối lượng thực hiện28/09/2022
15:53:48
18Huyện Phong ĐiềnXây dựng nhà văn hóa ấp Nhơn Lộc 1Cập nhật khối lượng thực hiện28/09/2022
15:51:58
19Huyện Phong ĐiềnXây dựng nhà văn hóa ấp Nhơn Lộc 1Cập nhật khối lượng thực hiện28/09/2022
15:51:03
20Thị xã Bến CátNâng cấp các tuyến đường cấp phối trên địa bàn xã Phú AnXóa dự án28/09/2022
15:49:25
Tổng số bản ghi: 812954
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn