Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28 tháng 9 năm 2022
Danh sách dự án ODA
Đơn vị
select
Đơn vị con
Mã QHNS/ Số QĐ Tình trạng
Tên dự án
Loại dự án Nhà tài trợ
Chủ đầu tư BQL dự án
Dự án xác nhận dữ liệu mới  
Tổng số dự án: 1536
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STT Tên đơn vị Mã QHNS Ngày CPVN cho phép đầu tư Tên dự án Nhà tài trợ Tên chủ đầu tư Đã xác nhận dữ liệu Thời điểm xác nhận dữ liệu
1 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2357-VIE 31/12/9999 Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung - Tỉnh Phú Yên Ngân hàng Phát triển Châu Á Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
2 Văn phòng Quốc hội VNM8P06 31/12/9999 Tăng cường năng lực cho các nhà lập pháp và hoạch định chính sách trong vận động, thẩm tra và giám sát chính sách, pháp luật liên quan đến dân số, sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới Quỹ Dân số của Liên hợp quốc Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội
3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 7396350 21/09/2020 Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La Ban Quản lý các dự án ODA
4 Sở Du lịch 7737381 11/06/2020 Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2 - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình
5 Hà Giang 18/02/2020 Dự án: “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hà Giang” - Hợp phần 1. Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Hà Giang (Giai đoạn 1: 21 Trạm y tế) Sở Y tế
6 Sở Y tế 01/04/2019 Trạm Y tế xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc thuộc Dự án " Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở" tỉnh Hòa Bình Sở Y tế
7 Sở Y tế 01/04/2019 DỰ ÁN “ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ ” Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
8 Hà Giang 23/03/2019 Dự án: “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hà Giang” - Hợp phần 1. Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Hà Giang (Giai đoạn 1: 21 Trạm y tế)
9 Hà Giang 7844936 23/03/2019 Dự án: “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hà Giang” - Hợp phần 1. Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Hà Giang (Giai đoạn 1: 21 Trạm y tế) Ngân hàng Thế giới Sở Y tế x 11/02/2022
10 Tuyên Quang 01/11/2018 Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang
11 Tuyên Quang 01/11/2018 Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 7724017 31/10/2018 cấp nước sinh hoạt xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông
13 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 7724017 31/10/2018 cấp nước sinh hoạt xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông Ngân hàng Thế giới Trung Tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Kạn
14 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 26/10/2018 Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện Ban Quản lý các dự án Dạy nghề vốn ODA
15 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 7864099 26/10/2018 Dự án thành phần 3 thuộc dự án Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện Ngân hàng Phát triển Châu Á Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
16 Ban Dân tộc 7741675 18/10/2018 Công trình: Đường GTNT từ ngã ba thôn Tả Lủng A,B đi thôn Séo Lủng, xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Ai-len Ban Dân tộc
17 Ban Dân tộc 7739184 18/10/2018 Công trình: CNSH tập trung thôn pó Qua, xã Niêm tòng, huyện mèo Vạc Ban Dân tộc
18 Ban Dân tộc 18/10/2018 Công trình: CNSH tập trung thôn Há ía, xã Cán chu Phìn, huyện Mèo Vạc Ban Dân tộc
19 Ban Dân tộc 18/10/2018 Công trình: Nâng cấp đường GTNT đến thôn Phín Ủng, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ Ban Dân tộc
20 Ban Dân tộc 7735277 18/10/2018 Công trình: Nâng cấp đổ bê tông đường trung tâm thôn Tà Đản, xã Pờ Ly Ngài, huyện Hoàng Su Phì Ban Dân tộc
Tổng số dự án: 1536
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn