Thứ hai, 00/00/2023
°

Họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Ngày 08/09/2023 - 13:52:00 | 2518 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Tại Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Để hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định, ngày 08/9/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức cuộc họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Nghị định. Tham dự cuộc họp có thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Nghị định là đại diện các bộ, ngành.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: MPI

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Hào Hùng, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng Ban Soạn thảo cho biết, dự thảo Nghị định quy định chi tiết theo hướng liệt kê các dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, quản lý ngành, lĩnh vực quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 của Luật Đấu thầu, bao gồm: Dự án kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế; Dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Dự án xây dựng công trình quảng cáo; Dự án kinh doanh, khai thác quản lý chợ;… Dự thảo cũng đưa ra những nội dung mới phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu như hình thức, phương thức lựa chọn nhà đầu tư; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu; quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư; quy định nhằm giải quyết những vướng mắc trong quá trình thi hành luật và các quy định liên quan.

Dự thảo Nghị định có bố cục gồm 10 chương, 69 điều và 02 phụ lục, trong đó đưa ra các quy định chung; quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ; quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ; quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án cần xác định số lượng nhà đầu tư quan tâm;…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về các nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh tại Dự thảo Nghị định để phù hợp với pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực, pháp luật về đất đai; phương án sửa đổi tại pháp luật chuyên ngành đối với trường hợp các lĩnh vực không đủ điều kiện hoặc không phù hợp để tổ chức đấu thầu; các nội dung có liên quan đến điều kiện để dự án đầu tư kinh doanh được tổ chức đấu thầu hoặc tổ chức mời quan tâm; hình thức và phương thức lựa chọn nhà đầu tư; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu; về hợp đồng và triển khai thực hiện dự án đầu tư kinh doanh; trách nhiệm, thẩm định, phê duyệt các nội dung trong lựa chọn nhà đầu tư; xử lý chuyển tiếp.

Các ý kiến góp ý tại cuộc họp là cơ sở quan trọng để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác