Thứ hai, 00/00/2023
°

Hội thảo tham vấn doanh nhân nữ thích ứng với biến đổi khí hậu và định hướng hỗ trợ

Ngày 26/01/2024 - 15:01:00| lượt xem: 1.436

Trong khuôn khổ Dự án khu vực "Thúc đẩy phát triển nữ doanh nhân kiến tạo hệ sinh thái kinh doanh đáp ứng giới", ngày 26/01/2024, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tham vấn doanh nhân nữ thích ứng với biến đổi khí hậu và định hướng hỗ trợ.