Thứ hai, 00/00/2023
°

Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Điều phối chung Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

Ngày 01/03/2024 - 14:19:00 | 801 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Ngày 01/3/2024, tại tỉnh Attapeu, Lào đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 13 Ủy ban Điều phối chung Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV). Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Ủy ban Điều phối về Khu vực Tam giác phát triển CLV của Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Khăm-chên Vông-phô-sỷ, Chủ tịch Ủy ban Điều phối của CHDCND Lào; Bộ trưởng Bộ Thương mại CHAM Ni-mul, Chủ tịch Ủy ban Điều phối của Campuchia đồng chủ trì Hội nghị. Hội nghị nhằm tìm ra định hướng, cơ chế để thúc đẩy hợp tác trong Khu vực.

Hội nghị là dịp để các bên cùng trao đổi, thảo luận và tổng kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện, kết quả của ba nước ngày càng hiện thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ba nước trong khu vực Tam giác phát triển CLV ngày càng tốt hơn.

Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Điều phối chung Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Khăm-chên Vông-phô-sỷ, Chủ tịch Ủy ban Điều phối của CHDCND Lào cho biết, việc thành lập và phát triển khu vực Tam giác phát triển CLV nhằm tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết bền chặt và sự hợp tác tốt đẹp giữa ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam cũng như 13 tỉnh của ba nước để chung tay cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội ngày càng phồn vinh, từng bước cải thiện đời sống của Nhân dân.

Trong thời gian qua, Chính phủ ba nước đã cùng nhau đôn đốc, thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ; phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực từng bước phát triển, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân; tạo điều kiện cho nhân dân được tiếp cận vào các dịch vụ giáo dục, y tế; xây dựng, nâng cấp các cơ sở hạ tầng, bao gồm tuyến đường giao thông vận tải, viễn thông, điện, nước, phát triển du lịch, xây dựng trường học, bệnh viện cũng như mở các chi nhánh dịch vụ tài chính, ngân hàng cho khu này;…

Tuy nhiên, đi đôi với những thành tựu đã đạt được, vẫn còn những tồn tại, thách thức cần tiếp tục được quan tâm giải quyết, để hợp tác trong Khu vực ngày càng hiệu quả, nhất là trong tìm kiếm nguồn vốn để tổ chức thực hiện các dự án ưu tiên mới của Khu vực; thúc đẩy, nâng cao năng lực trong việc thu hút, vận động hợp tác, hỗ trợ từ các nước thành viên, các đối tác phát triển, các tổ chức tài chính quốc tế; tạo môi trường tốt cho thương mại, đầu tư và du lịch, thúc đẩy triển khai các dự án ưu tiên, kết nối 3 nền kinh tế, từ đó rút ngắn khoảng cách phát triển trong Khu vực, Bộ trưởng Khăm-chên Vông-phô-sỷ nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng CHAM Ni-mul đã đưa ra những đề xuất cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trong Khu vực Tam giác phát triển CLV, trong đó có việc sớm hoàn thành các báo cáo về phát triển kinh tế - xã hội của Khu vực, kế hoạch kết nối 3 nền kinh tế, cũng như làm sao để thúc đẩy nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút đầu tư, thực hiện các dự án chung của Khu vực Tam giác phát triển…

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động phát triển ngành du lịch, coi du lịch là trọng tâm hợp tác, với phương châm 3 quốc gia 1 điểm đến; tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong hợp tác phát triển cây cao su, chế biến cao su để tiêu dùng nội địa và xuất khẩu ra nước ngoài. Cùng với đó, cần quan tâm một cách tích cực hơn trong thúc đẩy thương mại, thực hiện các hoạt động xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại như đã cam kết.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Đồng tình với ý kiến Bộ trưởng phía Lào và Campuchia, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, với những cơ chế chính sách thuận lợi của cả 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam dành cho Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam cùng với sự nỗ lực hợp tác của 3 nước thời gian qua đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển cho khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả của khu vực đã đạt được trong thời gian qua, chúng ta cũng phải thẳng thắn đánh giá lại rằng thực tế những kết quả này vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được kỳ vọng đặt ra, chưa thực sự tạo được bước đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong khu vực.

Do vậy, để thúc đẩy việc triển khai cũng như xây dựng định hướng, kế hoạch hợp tác của Khu vực Tam giác phát triển CLV cho các năm tiếp theo, đòi hỏi ba nước cần phải có những giải pháp đột phá về phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và cải cách thể chế.

Trong đó, bên cạnh việc tập trung vào cải cách thể chế, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, ba nước cần tiếp tục thực hiện các chương trình hợp tác thuộc các lĩnh vực.

Trong đó, hợp tác kinh tế là một trong những điểm nhấn quan trọng. Các nội dung cần tập trung thúc đẩy là xây dựng Kế hoạch hành động thúc đẩy triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận đã thống nhất và ký kết trong khuôn khổ hợp tác của Khu vực Tam giác phát triển CLV, tiếp tục nghiên cứu để cụ thể hóa, thông qua các cơ chế, chính sách đặc thù cho Khu vực Tam giác phát triển CLV để khuyến khích thương mại, đầu tư, trong đó chú trọng thương mại biên giới và phát triển kinh tế cửa khẩu trên đất liền giữa ba nước, xây dựng hạ tầng cơ sở biên giới; cần triển khai nhanh, hiệu quả Kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế để nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng thu hút đầu tư nước ngoài, rút ngắn khoảng cách phát triển với các thành viên ASEAN khác.

Cùng với đó là hợp tác phát triển kinh tế, cần chú trọng tăng cường hợp tác về an ninh - đối ngoại, về xã hội, môi trường; hợp tác trong tìm kiếm nguồn lực triển khai các dự án phát triển trong khu vực…

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, mục tiêu của chúng ta là tăng cường hơn nữa hợp tác trong Tam giác phát triển CLV nhằm phục hồi nền kinh tế sau tác động của Covid-19, tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại và đầu tư, giải quyết các thách thức về thương mại, vận tải và di chuyển người xuyên biên giới..., cùng một số hợp tác khác trong khuôn khổ của Tam giác phát triển trong thời gian tới.

Đối với các hoạt động, chương trình đã được đưa vào khuôn khổ hợp tác và được nhất trí thông qua thì cần phải được phối hợp triển khai một cách hiệu quả, thực chất và quyết liệt, đem lại các kết quả cụ thể.

Về một số đề xuất mới cho hợp tác của khu vực Tam giác phát triển, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, cần tiếp tục nghiên cứu một cách đầy đủ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chúng ta sẽ cùng nhau phối hợp chặt chẽ, chung sức đồng lòng thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã được thống nhất, làm sao đảm bảo Khu vực Tam giác phát triển ngày càng phát triển, thu hẹp khoảng cách phát triển của mỗi nước và trong vực Khu vực, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Dưới sự đồng chủ trì của ba Bộ trưởng, cùng với tinh thần hữu nghị và đoàn kết, sự hợp tác chặt chẽ của các vị đại biểu và sự chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà CHDCND Lào, Hội nghị Ủy ban Điều phối chung Khu vực Tam giác phát triển CLV đã thành công tốt đẹp. Kết thúc Hội nghị, ba Bộ trưởng đã cùng ký Biên bản của Hội nghị, là cơ sở quan trọng để triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới. Các bên đã bày tỏ sự thống nhất cao về định hướng hợp tác cũng như các giải pháp đột phá cần triển khai thực hiện để thúc đẩy hợp tác Khu vực ngày càng thực chất và hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy triển khai cũng như xây dựng định hướng, kế hoạch hợp tác của Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam trong thời gian tới./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác