Thứ hai, 00/00/2023
°

Lễ ký kết Biên bản Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 13 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

Ngày 01/03/2024 - 15:53:00| lượt xem: 811

Ngày 01/3/2024, tại tỉnh Attapeu, Lào, tại Hội nghị lần thứ 13 của Ủy ban Điều phối chung Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 13 Khu vực Tam giác phát triển CLV giữa Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Ủy ban điều phối Việt Nam về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Khăm-chên Vông-phô-sỷ, Chủ tịch Ủy ban điều phối CHDCND Lào về Khu vực Tam giác phát triển CLV; Bộ trưởng Bộ Thương mại, Chủ tịch Ủy ban điều phối về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam của Vương quốc Campuchia CHAM Ni-mul.