Thứ hai, 00/00/2023
°

Tiệc chào mừng của Chủ tịch Ủy ban điều phối CHDCND Lào về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

Ngày 29/02/2024 - 20:12:00| lượt xem: 261

Ngày 29/02/2024, tại tỉnh Attapeu, Lào, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã tham dự tiệc chào mừng dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Khăm-chên Vông-phô-sỷ, Chủ tịch Ủy ban điều phối CHDCND Lào về Khu vực Tam giác phát triển CLV.