Thứ hai, 00/00/2023
°

Giải thể thao MPI năm 2024: Môn nhảy bao bố

Ngày 25/04/2024 - 16:38:00| lượt xem: 81

Chiều ngày 25/4, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Giải thể thao MPI năm 2024: Môn nhảy bao bố.