Thứ hai, 00/00/2023
°

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX năm 2024

Ngày 15/05/2024 - 08:58:00 | 59 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) – Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) vừa ban hành Kế hoạch số 168-KH/BTCTW về tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ IX năm 2024 kèm theo Thể lệ Giải (sửa đổi, bổ sung).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Giải được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thu hút sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đồng thời, động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và Nhân dân.

Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ IX năm 2024 đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị;…

Giải Búa liềm vàng lần thứ IX năm 2024 được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng...

Đối tượng tham dự giải là công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước (bao gồm cả Việt kiều) có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình...); không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2023 đến 31/10/2024. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10/11/2024 (theo dấu bưu điện)./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác