Thứ hai, 00/00/2023
°

Hội hữu nghị Việt Nam - Đức hướng tới Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày 24/05/2024 - 15:06:00| lượt xem: 143

Ngày 24/5/2024, Hội hữu nghị Việt Nam - Đức tổ chức họp hướng tới Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2024 - 2029