Thứ hai, 00/00/2023
°

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về kinh phí triển khai các dự án công nghệ thông tin thực hiện Đề án 06

Ngày 22/11/2023 - 14:56:00 | 391 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 để bảo đảm lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin có tính đặc thù; quy định cụ thể về tiêu chí xác định sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước, sản phẩm công nghệ thông tin có tính chất đặc thù.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trên đây là nội dung Thông báo 478/TB-VPCP ngày 20/11/2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về kinh phí triển khai các dự án công nghệ thông tin thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 diễn ra ngày 27/10/2023.

Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải; đại diện cơ quan, đơn vị các Bộ, địa phương: Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Tại Thông báo, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu để kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn về kinh phí triển khai Đề án 06, qua báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Thông tin và Truyền thông, khuyến khích các bộ, ngành, địa phương thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin từ nguồn chi thường xuyên trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao.

Văn phòng Chính phủ khẩn trương chủ trì, làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội để làm rõ phạm vi, đối tượng điều chỉnh tại Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; trường hợp cần thiết, tham mưu, đề xuất điều chỉnh văn bản theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2023.

Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành, địa phương rà soát, xây dựng và ban hành các định mức đặc thù của ngành, địa phương (nếu cần thiết) để phục vụ các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và văn bản hướng dẫn số 5440/BTTTT-CĐSQG ngày 25/10/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước.

Thúc đẩy tiến độ triển khai các nhiệm vụ đang chậm, chưa hoàn thành theo thời hạn được Chính phủ, Thủ tướng giao tại Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 10/9/2023, Nghị quyết số 164/NQ-CP ngày 04/10/2023, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023, văn bản số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023 và văn bản số 7323/VPCP-KSTT ngày 23/9/2023 của Văn phòng Chính phủ./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác