Thứ hai, 00/00/2023
°

Hội nghị thẩm định Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 12/06/2024 - 14:10:00| lượt xem: 487

Ngày 12/6/2024, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Hội nghị thẩm định Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.