Thứ hai, 00/00/2023
°

Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Ban Kinh tế Trung ương về Đề án sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

Ngày 13/06/2024 - 18:18:00| lượt xem: 614

Ngày 13/6/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung ương về Đề án sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương và Phó Trưởng ban kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển đồng chủ trì buổi làm việc.