Thứ hai, 00/00/2023
°

Diễn đàn Đổi mới và sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững

Ngày 05/06/2024 - 13:06:00| lượt xem: 637

Ngày 05/6/2024, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức DIễn đàn "Đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững" nhằm mục tiêu cung cấp thông tin chính sách, cũng như các điều kiện hỗ trợ cụ thể từ cơ quan quản lý nhà nước cho nỗ lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam.